• <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"></small></u>
  <video id="gnxvs"></video>

  
  
  <tt id="gnxvs"><tbody id="gnxvs"><ol id="gnxvs"></ol></tbody></tt>

  <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"><mark id="gnxvs"></mark></small></u>
  <b id="gnxvs"><video id="gnxvs"></video></b>
 • <video id="gnxvs"><address id="gnxvs"><kbd id="gnxvs"></kbd></address></video>
 • <acronym id="gnxvs"><track id="gnxvs"></track></acronym>

  <b id="gnxvs"></b>
  <rp id="gnxvs"></rp>

 • <tt id="gnxvs"><source id="gnxvs"></source></tt>
  1. 國富彈性市值混合
   趙曉東@國海富蘭克林基金??
   ?收藏
   122(99新)
   持倉數
   ¥23.9億
   總資產
   33%
   換手率
   6月30日
   財報日期
   一級行業占比:

   國富彈性市值混合 行業分布及調倉影響

   國富彈性市值混合 十大持倉

   格力電器
   --
   5,166,600
   1.88億
   7.20%
   0.09%
   261.54億
   -7.77%
   +7.85%
   百潤股份
   +18.27%
   +1.07%
   6,280,500
   1.81億
   6.95%
   0.60%
   38.14億
   -19.77%
   -29.97%
   招商銀行
   --
   5,280,700
   1.74億
   6.68%
   0.02%
   999.09億
   -9.10%
   -18.78%
   郵儲銀行
   -8.85%
   -0.54%
   30,885,100
   1.53億
   5.89%
   0.03%
   579.93億
   -9.47%
   +0.46%
   寧波銀行
   --
   5,040,500
   1.35億
   5.20%
   0.08%
   213.33億
   -12.65%
   -28.10%
   常熟銀行
   --
   13,705,200
   1.00億
   3.85%
   0.50%
   26.19億
   -4.09%
   -6.62%
   長沙銀行
   --
   11,611,700
   9,510.00萬
   3.65%
   0.29%
   38.49億
   -16.48%
   +5.06%
   興業銀行
   --
   5,655,301
   9,212.47萬
   3.54%
   0.03%
   427.50億
   -7.46%
   -10.57%
   立訊精密
   --
   2,661,600
   7,936.93萬
   3.05%
   0.04%
   320.69億
   -3.39%
   +0.87%
   濰柴動力
   -24.19%
   -0.91%
   6,268,800
   7,854.78萬
   3.02%
   0.07%
   178.41億
   +28.24%
   +50.67%

   國富彈性市值混合 當前持倉

   邁瑞醫療
   建倉
   +3.55%
   323,300
   9,692.26萬
   3.55%
   0.03%
   497.07億
   +9.51%
   -5.08%
   常熟銀行
   建倉
   +3.42%
   13,705,200
   9,346.95萬
   3.42%
   0.50%
   26.19億
   -4.09%
   -6.62%
   徐工機械
   建倉
   +2.70%
   10,876,100
   7,363.12萬
   2.70%
   0.09%
   92.10億
   -8.10%
   +12.28%
   潞安環能
   建倉
   +2.35%
   3,926,000
   6,407.26萬
   2.35%
   0.13%
   92.21億
   +34.40%
   +52.09%
   貴州茅臺
   建倉
   +1.77%
   28,600
   4,836.26萬
   1.77%
   --
   3,172.01億
   -2.98%
   +5.36%
   兗礦能源
   建倉
   +1.75%
   2,400,000
   4,787.20萬
   1.75%
   0.03%
   186.06億
   +19.33%
   +6.29%
   中國神華
   建倉
   +1.35%
   1,200,000
   3,690.00萬
   1.35%
   0.01%
   843.36億
   +11.54%
   +23.92%
   陜西煤業
   建倉
   +1.33%
   2,000,000
   3,638.00萬
   1.33%
   0.02%
   266.19億
   +17.37%
   +18.70%
   華友鈷業
   建倉
   +1.01%
   599,900
   2,754.29萬
   1.01%
   0.04%
   77.37億
   -19.30%
   -41.87%
   瀾起科技
   建倉
   +0.82%
   390,800
   2,243.92萬
   0.82%
   0.03%
   94.60億
   +14.85%
   -5.49%
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99