• <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"></small></u>
  <video id="gnxvs"></video>

  
  
  <tt id="gnxvs"><tbody id="gnxvs"><ol id="gnxvs"></ol></tbody></tt>

  <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"><mark id="gnxvs"></mark></small></u>
  <b id="gnxvs"><video id="gnxvs"></video></b>
 • <video id="gnxvs"><address id="gnxvs"><kbd id="gnxvs"></kbd></address></video>
 • <acronym id="gnxvs"><track id="gnxvs"></track></acronym>

  <b id="gnxvs"></b>
  <rp id="gnxvs"></rp>

 • <tt id="gnxvs"><source id="gnxvs"></source></tt>
  1. 匯添富優勢精選混合
   王栩@匯添富基金??
   ?收藏
   127(65新)
   持倉數
   ¥26.7億
   總資產
   41%
   換手率
   6月30日
   財報日期
   一級行業占比:

   匯添富優勢精選混合 行業分布及調倉影響

   匯添富優勢精選混合 十大持倉

   瀘州老窖
   -6.61%
   -0.50%
   989,600
   2.14億
   7.61%
   0.07%
   431.07億
   -10.68%
   -5.76%
   格力電器
   +51.52%
   +2.19%
   5,000,000
   1.81億
   6.44%
   0.09%
   261.88億
   -7.94%
   +7.66%
   廣匯能源
   +31.67%
   +1.49%
   22,869,300
   1.75億
   6.20%
   0.35%
   67.27億
   +10.33%
   -9.81%
   舍得酒業
   +8.77%
   +0.49%
   1,364,400
   1.71億
   6.05%
   0.41%
   47.17億
   -25.41%
   -36.32%
   迎駕貢酒
   -20.24%
   -0.93%
   1,680,000
   1.24億
   4.38%
   0.21%
   84.87億
   -1.91%
   +22.10%
   兗礦能源
   -18.52%
   -0.85%
   5,500,000
   1.11億
   3.95%
   0.07%
   186.16億
   +19.27%
   +6.24%
   中興通訊
   --
   3,399,900
   1.11億
   3.94%
   0.07%
   162.20億
   -26.15%
   +0.98%
   晉控煤業
   --
   6,817,900
   7,601.96萬
   2.70%
   0.41%
   31.16億
   +34.73%
   +17.96%
   華熙生物
   --
   800,000
   6,939.20萬
   2.46%
   0.17%
   48.41億
   -23.07%
   -47.01%
   康龍化成
   --
   2,200,400
   6,843.09萬
   2.43%
   0.12%
   77.32億
   +12.08%
   -25.46%

   匯添富優勢精選混合 當前持倉

   華廈眼科
   +26530.00%
   +0.56%
   399,450
   1,622.91萬
   0.56%
   0.05%
   46.39億
   -9.51%
   -19.13%
   中興通訊
   建倉
   +5.30%
   3,399,900
   1.55億
   5.30%
   0.07%
   162.20億
   -26.15%
   +0.98%
   順鑫農業
   建倉
   +2.25%
   1,950,000
   6,569.55萬
   2.25%
   0.26%
   25.71億
   -0.45%
   -17.64%
   海信視像
   建倉
   +2.20%
   2,603,300
   6,443.17萬
   2.20%
   0.20%
   43.19億
   +11.96%
   +77.90%
   科大訊飛
   建倉
   +1.91%
   819,900
   5,572.06萬
   1.91%
   0.04%
   146.25億
   -18.38%
   +36.51%
   石基信息
   建倉
   +1.81%
   3,769,900
   5,277.80萬
   1.81%
   0.14%
   41.10億
   -21.49%
   -7.46%
   大智慧
   建倉
   +1.47%
   6,000,000
   4,296.00萬
   1.47%
   0.30%
   21.60億
   -6.88%
   +31.83%
   指南針
   建倉
   +1.41%
   850,000
   4,130.15萬
   1.41%
   0.21%
   33.42億
   -7.99%
   +26.68%
   津藥藥業
   建倉
   +1.15%
   6,000,000
   3,372.00萬
   1.15%
   0.55%
   8.20億
   +7.06%
   +20.63%
   新益昌
   建倉
   +0.95%
   199,900
   2,782.88萬
   0.95%
   0.20%
   14.52億
   +14.78%
   +6.37%
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99