• <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"></small></u>
  <video id="gnxvs"></video>

  
  
  <tt id="gnxvs"><tbody id="gnxvs"><ol id="gnxvs"></ol></tbody></tt>

  <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"><mark id="gnxvs"></mark></small></u>
  <b id="gnxvs"><video id="gnxvs"></video></b>
 • <video id="gnxvs"><address id="gnxvs"><kbd id="gnxvs"></kbd></address></video>
 • <acronym id="gnxvs"><track id="gnxvs"></track></acronym>

  <b id="gnxvs"></b>
  <rp id="gnxvs"></rp>

 • <tt id="gnxvs"><source id="gnxvs"></source></tt>
  1. 鵬華消費優選混合
   王宗合@鵬華基金??
   ?收藏
   134(116新)
   持倉數
   ¥4.26億
   總資產
   57%
   換手率
   6月30日
   財報日期
   一級行業占比:

   鵬華消費優選混合 行業分布及調倉影響

   鵬華消費優選混合 十大持倉

   古井貢酒
   --
   102,400
   2,784.40萬
   4.98%
   0.02%
   1,129.93億
   -14.80%
   -8.59%
   格力電器
   --
   430,100
   1,561.26萬
   2.79%
   0.01%
   1,873.92億
   -8.82%
   +7.43%
   匯頂科技
   --
   254,900
   1,559.99萬
   2.79%
   0.06%
   315.33億
   +10.82%
   +35.52%
   報喜鳥
   --
   2,277,100
   1,511.99萬
   2.70%
   0.16%
   83.59億
   -7.52%
   +42.08%
   恒瑞醫藥
   --
   262,700
   1,180.66萬
   2.11%
   --
   2,943.23億
   +12.35%
   +18.74%
   安克創新
   --
   124,900
   1,170.60萬
   2.09%
   0.03%
   361.02億
   +2.48%
   +50.64%
   甘李藥業
   --
   246,400
   1,111.76萬
   1.99%
   0.04%
   344.92億
   +43.72%
   +76.06%
   水羊股份
   --
   557,000
   1,083.92萬
   1.94%
   0.14%
   62.87億
   -14.43%
   +6.17%
   普瑞眼科
   --
   90,600
   1,063.92萬
   1.90%
   0.06%
   145.55億
   -16.17%
   +36.28%
   天潤乳業
   --
   766,000
   1,018.78萬
   1.82%
   0.24%
   40.02億
   -8.72%
   -20.40%

   鵬華消費優選混合 當前持倉

   明月鏡片
   +21766.67%
   +0.93%
   131,200
   538.34萬
   0.93%
   0.07%
   78.07億
   +2.49%
   -8.30%
   普瑞眼科
   +10533.33%
   +1.07%
   63,800
   625.75萬
   1.08%
   0.04%
   145.55億
   -16.17%
   +36.28%
   百聯股份
   建倉
   +2.85%
   1,232,200
   1,647.45萬
   2.85%
   0.07%
   164.65億
   -15.40%
   -19.11%
   小熊電器
   建倉
   +2.77%
   191,700
   1,600.70萬
   2.77%
   0.12%
   79.58億
   -15.99%
   -16.09%
   格力電器
   建倉
   +2.71%
   430,100
   1,570.30萬
   2.71%
   0.01%
   1,873.92億
   -8.82%
   +7.43%
   麗珠醫藥
   建倉
   +2.51%
   373,800
   1,454.46萬
   2.51%
   0.04%
   272.64億
   -0.77%
   +7.40%
   湯臣倍健
   建倉
   +2.32%
   558,800
   1,340.00萬
   2.32%
   0.03%
   297.78億
   -8.27%
   -23.57%
   華帝股份
   建倉
   +2.23%
   1,820,700
   1,292.70萬
   2.23%
   0.21%
   53.10億
   +2.48%
   +13.36%
   恒瑞醫藥
   建倉
   +2.18%
   262,700
   1,258.43萬
   2.18%
   --
   2,943.23億
   +12.35%
   +18.74%
   報喜鳥
   建倉
   +2.17%
   2,277,100
   1,256.96萬
   2.17%
   0.16%
   83.59億
   -7.52%
   +42.08%
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99
   999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99999.99