• <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"></small></u>
  <video id="gnxvs"></video>

  
  
  <tt id="gnxvs"><tbody id="gnxvs"><ol id="gnxvs"></ol></tbody></tt>

  <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"><mark id="gnxvs"></mark></small></u>
  <b id="gnxvs"><video id="gnxvs"></video></b>
 • <video id="gnxvs"><address id="gnxvs"><kbd id="gnxvs"></kbd></address></video>
 • <acronym id="gnxvs"><track id="gnxvs"></track></acronym>

  <b id="gnxvs"></b>
  <rp id="gnxvs"></rp>

 • <tt id="gnxvs"><source id="gnxvs"></source></tt>
  1. *監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
   *除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
   每股指標年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   每股收入------0.382.75--0.010.331.011.40
   每股稅息折舊及攤銷前利潤-0.27-0.87-1.50-3.43-1.34-0.93-0.93-0.68-0.030.29
   每股息稅前利潤-0.27-0.87-1.50-3.44-1.36-0.93-0.93-0.68-0.030.29
   稀釋每股收益-0.30-0.92-1.59-3.39-1.24-0.93-0.92-0.650.020.31
   扣非每股收益-0.30-0.93-1.59-3.39-1.24-0.93-0.92-0.650.020.31
   巴菲特所有者每股收益(TTM)--------------------
   每股自由現金流-0.24-0.80-1.36-3.12-1.47-0.82-0.74-0.77-0.080.12
   每股經營現金流-0.24-0.80-1.36-3.08-1.44-0.80-0.74-0.76-0.070.12
   每股現金0.070.281.745.225.303.532.785.225.155.30
   每股股息--------------------
   每股賬面價值-0.56-1.45-2.745.125.743.292.465.125.265.74
   每股有形賬面價值-0.56-1.45-2.745.125.743.292.465.125.265.74
   每股總債務0.330.03--0.090.080.120.120.090.090.08
   月末股價------36.9518.1219.2628.1536.9529.3421.57
   財務比率年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   股本回報率 ROE %-------209.43-25.70-99.72-127.68-70.491.8123.90
   股本回報率 ROE %/市凈率-------29.03-8.13-17.05-11.16-9.770.336.35
   資產收益率 ROA %-425.96-488.11-146.90-79.82-21.93-86.56-105.75-59.631.5720.50
   有形股本回報率 %-------209.43-25.70-99.72-127.68-70.491.8223.90
   有形資產收益率 %-425.96-488.11-146.90-79.82-21.93-86.56-105.75-59.631.5720.50
   喬爾·格林布拉特資本回報率 %---2.65萬-2.65萬-4,677.45-853.28-2,662.56-2,684.55-2,201.58-104.07699.33
   已動用資本回報率 %---1,462.50-174.09-92.99-28.22-97.58-126.11-72.27-2.3421.67
   5年留存收益回報率 RORE %--------------------
   資本回報率 %-2,022.99-2,609.03-2,276.97-1,118.90-303.71-1,391.00-1,160.88-703.39-31.83215.42
   加權平均資本成本 WACC %------9.8710.558.969.819.879.469.78
   實際借款利率 %8.5527.98----------------
   毛利率 %------86.5492.78--50.1487.1192.6094.32
   營業利潤率 %-------905.72-42.28---1.58萬-203.76-2.8720.57
   凈利率 %-------892.38-37.95---1.56萬-195.132.2022.48
   稅息折舊及攤銷前利潤率 %-------903.53-41.85---1.58萬-202.93-2.5920.85
   自由現金流利潤率 %-------820.50-47.35---1.26萬-229.92-7.458.48
   債務股本比率-0.59-0.020.000.020.010.040.050.020.020.01
   股東權益比率-7.88-4.73-1.430.870.850.860.790.870.860.85
   資產有息負債率------0.020.01--0.040.020.010.01
   資產負債率8.875.732.430.130.150.140.210.130.140.15
   毛利潤/總資產 %------7.7453.63--0.3426.6266.1986.02
   資產周轉率------0.090.58----0.080.180.23
   應收賬款周轉天數------251.3131.61--36.2432.1920.9923.70
   應付賬款周轉天數------648.11299.64--4,023.75215.25147.05289.98
   存貨周轉天數------1,191.34317.79--298.68167.10197.29310.16
   現金循環周期------794.5449.76---3,688.83-15.9571.2343.88
   存貨周轉率------0.311.15--0.310.550.460.29
   營業成本/收入 %------0.130.07--0.500.130.070.06
   存貨/收入------0.440.06--1.630.240.160.19
   資本開支/收入------0.110.01--1.330.03----
   資本開支/營業利潤------------------0.01
   資本開支/經營現金流------------------0.03
   合并利潤表年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   營業收入------22.20191.90--0.3021.9071.4098.20
   營業成本------3.0013.90--0.202.805.305.60
   毛利潤------19.20178.00--0.2019.1066.1092.60
   毛利率 %------86.5492.78--50.1487.1192.6094.32
   銷售及行政開支3.1015.1038.90127.10158.2030.0029.9040.8044.0043.40
   研發費用11.9024.6044.0093.50101.0024.3024.9022.8024.2029.00
   其他營業成本-1.40-0.70-0.30--------------
   總營業成本13.6039.0082.70220.60259.1054.3054.9063.7068.2072.40
   營業利潤-13.60-39.00-82.70-201.30-81.10-54.30-54.70-44.60-2.1020.20
   營業利潤率 %-------905.72-42.28---1.58萬-203.76-2.8720.57
   利息收入0.20----4.3011.400.400.603.203.703.90
   利息支出-1.30-2.30----------------
   凈利息收入-1.10-2.30--4.3011.400.400.603.203.703.90
   其他收入(支出)0.90-1.00-5.30-0.60-0.80--0.20-0.70-0.30-0.10
   利潤總額-13.70-42.30-87.90-197.60-70.60-53.90-53.90-42.101.4024.00
   所得稅費用-------0.80-2.20-0.200.10-0.600.20-1.90
   稅率 %-------0.39-3.14-0.320.23-1.37-12.128.05
   持續經營凈利潤-13.70-42.30-87.90-198.40-72.80-54.10-53.80-42.701.6022.10
   終止經營凈利潤--------------------
   其他收入(少數股東權益)--------------------
   歸屬于母公司股東的凈利潤-13.70-42.30-87.90-198.40-72.80-54.10-53.80-42.701.6022.10
   凈利率 %-------892.38-37.95---1.56萬-195.132.2022.48
   優先股股利--------------------
   基本每股收益-0.30-0.92-1.59-3.39-1.22-0.93-0.92-0.650.020.33
   稀釋每股收益-0.30-0.92-1.59-3.39-1.24-0.93-0.92-0.650.020.31
   發行在外的稀釋性潛在普通股平均股數45.646.055.258.570.158.358.565.570.970.1
   息稅前利潤-12.40-40.00-82.70-201.30-81.10-54.30-54.70-44.60-2.1020.20
   折舊、損耗和攤銷----0.100.500.800.100.200.200.200.30
   稅息折舊及攤銷前利潤-12.40-40.00-82.60-200.90-80.30-54.10-54.50-44.40-1.8020.50
   稅息折舊及攤銷前利潤率 %-------903.53-41.85---1.58萬-202.93-2.5920.85
   合并資產負債表年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   貨幣資金和現金等價物3.1012.9050.2062.50247.8067.40107.7062.50114.60247.80
   短期證券----45.90284.40109.50139.2054.90284.40231.10109.50
   貨幣資金、現金等價物、及短期證券3.1012.9096.10346.90357.30206.70162.60346.90345.70357.30
   應收賬款------15.3033.50--0.1015.3017.6033.50
   應收票據--------------------
   應收貸款--------------------
   其他流動應收款項--------------------
   應收賬款總額------15.3033.50--0.1015.3017.6033.50
   原材料------7.2028.90--0.407.20--28.90
   在產品------1.708.70----1.70--8.70
   存貨調整--------------------
   庫存商品------0.905.00--0.100.90--5.00
   其他存貨---------17.70------13.10-17.70
   存貨------9.8024.90--0.609.8013.1024.90
   其他流動資產0.100.808.8010.1011.809.508.9010.1012.8011.80
   流動資產合計3.2013.60105.00382.10427.40216.10172.20382.10389.10427.40
   非流動投資--------------------
   土地--------------------
   房屋及建筑物修繕----------------5.10--
   機器、家具和設備----0.302.20------2.20----
   在建工程--0.100.100.80------0.80----
   其他固定資產、無形資產和其他長期資產----0.105.707.308.208.105.702.607.30
   固定資產、無形資產和其他長期資產總值--0.200.508.707.308.208.108.707.607.30
   累計折舊-----0.10-0.50-------0.50----
   固定資產、無形資產和其他長期資產凈額--0.200.508.107.308.208.108.107.607.30
   無形資產--------------------
   商譽--------------------
   其他非流動資產--0.300.201.2018.900.901.201.2011.3018.90
   非流動資產合計--0.500.709.3026.209.109.209.3018.9026.20
   資產總計3.2014.10105.60391.50453.60225.20181.40391.50408.00453.60
   應付票據及應付賬款2.203.604.406.3024.708.107.106.3010.8024.70
   應交稅費--------------------
   其他應付賬款------1.40------1.40----
   應交稅費和其他應付款1.701.908.7017.10--10.8014.6017.1033.1029.30
   應付票據及應付賬款、應交稅費和其他應付款3.905.5013.1024.7054.0018.9021.7024.7043.9054.00
   短期借款--------------------
   短期資本化租賃債務------2.002.101.802.002.002.102.10
   短期借款和資本化租賃債務------2.002.101.802.002.002.102.10
   流動遞延收益負債--------------------
   流動遞延所得稅負債--------------------
   流動遞延所得稅和收益負債--------------------
   其他流動負債0.701.904.3019.807.906.509.0019.805.707.90
   流動負債合計4.507.3017.4046.6064.1027.2032.6046.6051.6064.10
   長期借款14.901.40----------------
   長期資本租賃負債------4.203.105.304.804.203.703.10
   長期借款和資本化租賃債務14.901.40--4.203.105.304.804.203.703.10
   債務股本比率-0.59-0.020.000.020.010.040.050.020.020.01
   養老金和退休福利--------------------
   非流動遞延負債--------------------
   其他非流動負債9.1072.10239.40--------------
   非流動負債合計24.0073.50239.404.203.105.304.804.203.703.10
   負債合計28.6080.80256.8050.8067.2032.5037.4050.8055.3067.20
   普通股--------------------
   優先股--------------------
   留存收益-25.60-67.90-155.80-354.20-330.60-257.80-311.50-354.20-352.60-330.60
   累計其他綜合收益(虧損)-------0.10-0.10-0.20-0.70-0.10---0.10
   資本公積0.301.204.70694.90717.00450.70456.30694.90705.30717.00
   庫存股--------------------
   其他所有者權益--------------------
   歸屬于母公司所有者權益合計-25.40-66.70-151.20340.60386.40192.80144.00340.60352.60386.40
   少數股東權益--------------------
   所有者權益合計-25.40-66.70-151.20340.60386.40192.80144.00340.60352.60386.40
   股東權益比率-7.88-4.73-1.430.870.850.860.790.870.860.85
   合并現金流量表年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   來自持續經營收益的凈利潤-13.70-42.30-87.90-198.40-72.80-54.10-53.80-42.701.6022.10
   折舊、損耗和攤銷----0.100.500.800.100.200.200.200.30
   經營性應收項目變動-----0.10-14.80-33.30---0.20-14.60-2.00-16.50
   存貨變動-------9.80-32.60-------13.30-19.30
   預付資產變動---0.70-4.50-5.20-2.500.801.20-2.30-2.901.60
   應付票據及應付賬款、應交稅費和其他應付款變動3.503.409.1027.9038.800.804.6014.806.8012.60
   其他營運資金變動---0.100.100.30-9.800.30-0.50-9.30-0.10-0.10
   營運資金變動3.502.604.60-1.60-39.501.905.10-11.40-11.40-21.70
   遞延所得稅--------------------
   股權激勵0.100.203.1021.7029.105.705.506.107.5010.00
   資產減值費用--------------------
   終止經營活動產生的現金流量凈額--------------------
   其他經營活動產生的現金流量凈額-0.602.705.30-2.10-6.80-0.10-0.10-1.90-2.90-2.00
   經營活動產生的現金流量凈額-10.70-36.70-74.80-179.90-89.20-46.50-43.10-49.70-5.108.60
   購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金---0.20-0.40-2.50-1.60-1.10-0.50-0.60-0.30-0.30
   處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額--------------------
   取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額--------------------
   處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額--------------------
   投資支付的現金-----49.10-415.90-271.30-30.40---261.60-9.80--
   收回投資及取得投資收益收到的現金----3.00179.40308.0036.0084.5034.0066.00123.50
   取得無形資產支付的現金凈額差--------------------
   終止投資活動產生的現金流量凈額--------------------
   其他投資活動產生的現金流量凈額--------------------
   投資活動產生的現金流量凈額---0.20-46.40-239.0035.104.5084.00-228.2056.00123.20
   發行股票產生的現金流入------432.40------------
   回購股票產生的現金流出--------------------
   發行優先股產生的現金流量凈額--30.00135.00--------------
   發行債券產生的現金流入0.6016.8026.20--------------
   償付債券現金流出-----0.30--------------
   發行債券產生的現金流量凈額0.6016.8025.90--------------
   分配股利、利潤或償付利息支付的現金--------------------
   融資租賃產生的現金流量凈額--------------------
   其他籌資活動產生的現金流量凈額-----2.40-0.70------------
   籌資活動產生的現金流量凈額0.7046.80158.50431.80234.60-0.80--232.201.001.40
   期初現金及現金等價物余額13.103.1013.1050.4067.90110.8067.90108.5063.20115.30
   匯率變動對現金及現金等價物的影響-------0.100.20-0.10-0.400.500.10--
   現金及現金等價物凈額-10.0010.0037.3012.90180.60-43.0040.60-45.2052.00133.20
   期末現金及現金等價物余額3.1013.1050.4063.20248.5067.90108.5063.20115.30248.50
   資本開支---0.20-0.40-2.50-1.60-1.10-0.50-0.60-0.30-0.30
   自由現金流-10.70-36.80-75.20-182.40-90.80-47.60-43.50-50.30-5.308.30
   估值比率年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   市盈率------0.000.000.000.000.000.000.00
   扣非市盈率------0.000.000.000.000.000.000.00
   股價/巴菲特所有者每股收益--------------------
   市凈率------7.223.165.8511.447.225.583.76
   股價/每股有形賬面價值------7.223.165.8511.447.225.583.76
   股價/自由現金流--------------------
   股價/每股經營現金流--------------------
   市銷率------97.246.57--4,691.6797.2421.777.85
   市盈增長比--------------------
   企業價值/收入------95.234.60--4,324.2795.2317.395.74
   企業價值倍數-------10.54-10.99-6.06-8.08-10.54-10.51-13.71
   企業價值/息稅前利潤-------10.51-10.88-6.05-8.06-10.51-10.47-13.57
   喬爾·格林布拉特收益率 %-------9.51-9.19-16.53-12.41-9.51-9.55-7.37
   唐納德·亞克曼收益率 %--------------------
   席勒市盈率--------------------
   股息率 %--------------------
   估值和質量年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   總市值------2,4581,2211,1271,6482,4581,9691,453
   企業價值------2,1178829281,4922,1171,6291,101
   月末股價------36.9518.1219.2628.1536.9529.3421.57
   每股現金凈流量-0.56-1.48-2.914.454.312.982.144.454.334.31
   凈流動資產價值 NCAV-0.56-1.46-2.754.985.353.142.304.984.975.35
   凈凈營運資本 NNWC-0.56-1.48-2.914.704.862.982.154.704.624.86
   內在價值:預期自由現金流模型--------------------
   內在價值:市銷率模型--------------------
   彼得林奇公允價值--------------------
   格雷厄姆估值--------------------
   盈利能力值(EPV)--------------------
   兩年破產風險(Z分數)0.000.000.0027.1510.860.0021.6027.1520.1712.82
   基本面趨勢(F分數)------5------5----
   財務造假嫌疑(M分數)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
   可供營運的資產凈額/總資產-4.19-24.28-17.53--0.08-0.03-0.05--0.030.08
   斯隆比率 %---38.5131.5156.32-4.1155.07-9.7056.3219.37-4.11
   流動比率0.711.866.038.206.677.965.278.207.546.67
   速動比率0.711.866.037.996.287.965.267.997.286.28
   現金比率0.681.765.537.445.587.614.987.446.705.58
   利息保障倍數0.000.001.00萬1.00萬--1.00萬1.00萬1.00萬1.00萬1.00萬
   最高股價------39.2641.9319.9330.9239.2640.9331.42
   最低股價------6.8517.806.8517.1529.7527.7120.98
   股票回購率 %---0.88-20.16-20.46-15.07-1.16---13.63-0.88-0.39
   股票回購收益率 %-------17.60------------
   每股收入同比增長率 %--------------------
   每股收益同比增長率 %---205.57-73.08-112.8755.56-94.94-119.51-26.62102.15133.33
   稅息折舊及攤銷前利潤同比增長率 %---218.68-71.96-129.4351.80-129.83-124.49-32.3497.18131.43
   5年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 %--------------------
   發行在外的普通股平均股數45.5545.9555.2258.5067.2358.2858.5365.4966.7267.23
   期末總股本45.5545.9555.2266.5167.3858.5358.5366.5167.1067.35
   β貝塔系數--------------------
   重述日期01/10/2203/31/2203/13/2303/13/2308/10/2308/10/2311/10/2203/13/2305/11/2308/10/23
   報告日期01/10/2201/10/2203/31/2203/13/2308/10/2308/11/2211/10/2203/13/2305/11/2308/10/23
   收益發布日期----03/30/2203/13/2308/10/2308/11/2211/10/2203/13/2305/11/2308/10/23
   股東人數------2828----28----
   在職員工人數----205262338226237262296338
   外匯匯率1.001.001.001.00--1.001.001.001.001.00
  2. <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"></small></u>
   <video id="gnxvs"></video>

   
   
   <tt id="gnxvs"><tbody id="gnxvs"><ol id="gnxvs"></ol></tbody></tt>

   <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"><mark id="gnxvs"></mark></small></u>
   <b id="gnxvs"><video id="gnxvs"></video></b>
  3. <video id="gnxvs"><address id="gnxvs"><kbd id="gnxvs"></kbd></address></video>
  4. <acronym id="gnxvs"><track id="gnxvs"></track></acronym>

   <b id="gnxvs"></b>
   <rp id="gnxvs"></rp>

  5. <tt id="gnxvs"><source id="gnxvs"></source></tt>
   1. 中文字幕家政妇