• <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"></small></u>
  <video id="gnxvs"></video>

  
  
  <tt id="gnxvs"><tbody id="gnxvs"><ol id="gnxvs"></ol></tbody></tt>

  <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"><mark id="gnxvs"></mark></small></u>
  <b id="gnxvs"><video id="gnxvs"></video></b>
 • <video id="gnxvs"><address id="gnxvs"><kbd id="gnxvs"></kbd></address></video>
 • <acronym id="gnxvs"><track id="gnxvs"></track></acronym>

  <b id="gnxvs"></b>
  <rp id="gnxvs"></rp>

 • <tt id="gnxvs"><source id="gnxvs"></source></tt>
  1. *監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
   *除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
   每股指標年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   每股收入0.640.841.361.281.360.310.350.340.330.35
   每股稅息折舊及攤銷前利潤-0.10-0.08-0.37-0.21-0.15-0.06-0.04-0.04-0.04-0.03
   每股息稅前利潤-0.11-0.09-0.38-0.23-0.17-0.06-0.04-0.04-0.05-0.04
   稀釋每股收益-0.71-0.28-0.48-0.23-0.23-0.05-0.04-0.07-0.05-0.07
   扣非每股收益-0.71-0.28-0.48-0.23-0.23-0.05-0.04-0.07-0.05-0.07
   巴菲特所有者每股收益(TTM)--------------------
   每股自由現金流-0.020.100.02-0.030.06-0.02-0.010.03--0.04
   每股經營現金流-0.010.110.04--0.08----0.030.010.04
   每股現金--0.391.491.241.201.361.191.241.211.20
   每股股息--------------------
   每股賬面價值---0.921.381.241.141.311.261.241.191.14
   每股有形賬面價值---0.921.381.070.981.251.101.071.030.98
   每股總債務------0.090.060.080.070.090.060.06
   月末股價----6.294.116.734.344.014.114.125.76
   財務比率年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   股本回報率 ROE %---99.24-26.33-17.36-18.42-16.30-12.62-22.03-16.12-22.97
   股本回報率 ROE %/市凈率-----5.76-5.23-3.15-4.91-3.97-6.63-4.65-4.53
   資產收益率 ROA %---10.05-12.63-10.35-10.49-10.09-7.58-12.56-9.01-12.58
   有形股本回報率 %---99.24-26.33-18.52-20.77-16.94-13.77-25.28-18.55-26.57
   有形資產收益率 %---10.05-12.63-10.75-11.21-10.33-7.98-13.55-9.72-13.59
   喬爾·格林布拉特資本回報率 %---579.68-1,624.63-324.45-142.82-228.50-129.81-146.61-162.23-132.62
   已動用資本回報率 %---20.09-30.19-14.92-11.54-16.61-10.71-11.74-12.93-10.64
   5年留存收益回報率 RORE %--------------------
   資本回報率 %---12.40-37.62-23.84-21.58-28.67-18.15-26.15-20.53-19.14
   加權平均資本成本 WACC %----7.529.8110.418.959.779.819.399.73
   實際借款利率 %------0.240.69----2.47----
   毛利率 %68.6573.4172.5671.9770.9971.9773.1871.3369.9769.48
   營業利潤率 %-16.38-10.19-27.87-17.68-12.52-21.08-11.84-12.65-14.83-10.92
   凈利率 %-17.38-11.22-18.35-17.92-16.71-17.65-11.81-20.00-15.44-19.40
   稅息折舊及攤銷前利潤率 %-15.47-9.49-27.23-16.17-10.76-19.61-10.37-10.70-12.92-9.20
   自由現金流利潤率 %-2.7011.941.34-2.694.62-5.23-2.358.241.2910.88
   債務股本比率--0.000.000.070.050.060.050.070.050.05
   股東權益比率--0.100.640.550.530.610.590.550.570.53
   資產有息負債率------0.040.030.040.030.040.030.03
   資產負債率--0.880.340.410.440.360.380.410.400.44
   毛利潤/總資產 %--65.8049.9341.5844.5541.1546.9244.7940.8145.07
   資產周轉率--0.900.690.580.630.140.160.160.150.16
   應收賬款周轉天數--80.7468.0045.0949.3151.8452.6642.5842.3354.56
   應付賬款周轉天數--7.019.009.378.5611.3811.168.857.576.66
   存貨周轉天數--------------------
   現金循環周期--73.7358.9935.7340.7540.4641.5033.7334.7647.90
   營業成本/收入 %0.310.270.270.280.290.280.270.290.300.31
   存貨/收入--------------------
   資本開支/收入0.010.010.010.020.010.040.020.010.010.01
   資本開支/營業利潤--------------------
   資本開支/經營現金流--0.050.49--0.23----0.140.390.12
   合并利潤表年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   營業收入116.10151.50191.90232.30250.8055.7062.7063.6059.6064.90
   營業成本36.4040.3052.7065.1072.8015.6016.8018.2017.9019.80
   毛利潤79.70111.20139.20167.20178.0040.1045.9045.4041.7045.10
   毛利率 %68.6573.4172.5671.9770.9971.9773.1871.3369.9769.48
   銷售及行政開支86.50113.40159.70174.70173.0043.8043.6045.0041.5042.90
   研發費用11.1012.2031.8030.5034.508.109.007.309.009.30
   其他營業成本1.001.101.203.101.90--0.801.10----
   總營業成本98.70126.70192.70208.30209.4051.8053.3053.4050.5052.20
   營業利潤-19.00-15.40-53.50-41.10-31.40-11.70-7.40-8.00-8.80-7.10
   營業利潤率 %-16.38-10.19-27.87-17.68-12.52-21.08-11.84-12.65-14.83-10.92
   利息收入0.10--0.10--0.60------0.300.30
   利息支出---------0.10-----0.10----
   凈利息收入0.10--0.10--0.50-----0.100.300.30
   其他收入(支出)-0.60-0.5020.607.501.302.001.001.401.30-2.40
   利潤總額-19.60-15.90-32.80-33.60-29.60-9.70-6.50-6.70-7.20-9.20
   所得稅費用-0.60-1.10-0.50-5.00-10.600.50-0.30-4.90-2.00-3.30
   稅率 %-3.14-6.68-1.39-14.97-35.755.60-5.21-73.63-27.46-35.96
   持續經營凈利潤-20.20-17.00-33.20-38.70-40.10-9.20-6.80-11.60-9.20-12.50
   終止經營凈利潤--------------------
   其他收入(少數股東權益)-----2.00-2.90-1.80-0.60-0.60-1.10---0.10
   歸屬于母公司股東的凈利潤-20.20-17.00-35.20-41.60-41.90-9.80-7.40-12.70-9.20-12.60
   凈利率 %-17.38-11.22-18.35-17.92-16.71-17.65-11.81-20.00-15.44-19.40
   優先股股利107.5034.4032.90--------------
   基本每股收益-0.71-0.28-0.48-0.23-0.23-0.05-0.04-0.07-0.05-0.07
   稀釋每股收益-0.71-0.28-0.48-0.23-0.23-0.05-0.04-0.07-0.05-0.07
   發行在外的稀釋性潛在普通股平均股數180.3180.3141.6182.0183.3182.5180.7189.1182.8183.3
   息稅前利潤-19.00-15.40-53.50-41.10-31.40-11.70-7.40-8.00-8.80-7.10
   折舊、損耗和攤銷1.001.101.203.504.400.800.901.201.101.10
   稅息折舊及攤銷前利潤-18.00-14.40-52.30-37.60-27.00-10.90-6.50-6.80-7.70-6.00
   稅息折舊及攤銷前利潤率 %-15.47-9.49-27.23-16.17-10.76-19.61-10.37-10.70-12.92-9.20
   合并資產負債表年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   貨幣資金和現金等價物--69.10268.20227.20219.7065.10217.80227.20228.80219.70
   短期證券--1.002.402.603.20181.502.002.602.903.20
   貨幣資金、現金等價物、及短期證券--70.10270.60229.80222.90246.60219.80229.80231.70222.90
   應收賬款--33.5038.0019.4041.7032.5039.9019.4035.8041.70
   應收票據--------------------
   應收貸款--------------------
   其他流動應收款項--14.7017.1047.0020.1019.0016.8047.0020.8020.10
   應收賬款總額--48.3055.1066.5061.8051.4056.8066.5056.6061.80
   原材料--------------------
   在產品--------------------
   存貨調整--------------------
   庫存商品--------------------
   其他存貨--------------------
   存貨--------------------
   其他流動資產--2.308.5010.005.506.309.4010.006.505.50
   流動資產合計--120.70334.20306.30290.30304.30285.90306.30294.80290.30
   非流動投資--------------------
   土地--------------------
   房屋及建筑物修繕--0.800.800.70------0.70----
   機器、家具和設備--5.507.708.20------8.20----
   在建工程--------------------
   其他固定資產、無形資產和其他長期資產--2.602.8019.7020.6023.2022.5019.7022.2020.60
   固定資產、無形資產和其他長期資產總值--8.9011.2028.6020.6023.2022.5028.6022.2020.60
   累計折舊---6.30-7.30-7.20-------7.20----
   固定資產、無形資產和其他長期資產凈額--2.703.9021.4020.6023.2022.5021.4022.2020.60
   無形資產------30.0029.709.9029.4030.0029.7029.70
   商譽------18.9019.004.7018.2018.9018.9019.00
   其他非流動資產--45.7050.7057.9058.0050.5056.9057.9054.8058.00
   非流動資產合計--48.4054.60109.20108.3083.60108.90109.20106.70108.30
   資產總計--169.10388.70415.50398.60387.90394.80415.50401.50398.60
   應付票據及應付賬款--0.801.801.501.402.102.001.501.501.40
   應交稅費--4.305.104.70------4.70----
   其他應付賬款--------------------
   應交稅費和其他應付款--2.703.305.20--32.7039.105.2035.1041.80
   應付票據及應付賬款、應交稅費和其他應付款--7.8010.2011.4043.2034.8041.2011.4036.5043.20
   短期借款--------------------
   短期資本化租賃債務------5.40------5.40----
   短期借款和資本化租賃債務------5.40------5.40----
   流動遞延收益負債--65.2074.3093.4096.0073.8078.0093.4091.5096.00
   流動遞延所得稅負債--------------------
   流動遞延所得稅和收益負債--65.2074.3093.4096.0073.8078.0093.4091.5096.00
   其他流動負債--19.2026.7032.50------32.50----
   流動負債合計--92.20111.20142.70139.20108.60119.20142.70128.00139.20
   長期借款--------------------
   長期資本租賃負債------11.3010.8013.7012.5011.3011.8010.80
   長期借款和資本化租賃債務------11.3010.8013.7012.5011.3011.8010.80
   債務股本比率--0.000.000.070.050.060.050.070.050.05
   養老金和退休福利--------------------
   非流動遞延負債--9.508.008.106.907.208.008.107.706.90
   其他非流動負債--47.2014.0010.2016.509.009.8010.2012.8016.50
   非流動負債合計--56.6022.0029.7034.2029.9030.3029.7032.2034.20
   負債合計--148.90133.20172.40173.40138.50149.40172.40160.20173.40
   普通股--25.10----------------
   優先股--183.40----------------
   留存收益---299.80-375.30-416.90-450.80-396.80-404.20-416.90-426.10-450.80
   累計其他綜合收益(虧損)--1.802.302.002.300.902.202.002.102.30
   資本公積--105.20625.10665.70659.60644.90656.00665.70674.80659.60
   庫存股-----1.70-21.70---11.80-21.30-21.70-23.50--
   其他所有者權益--1.50----------------
   歸屬于母公司所有者權益合計--17.10250.40229.10211.10237.30232.70229.10227.20211.10
   少數股東權益--3.105.2014.0014.0012.2012.7014.0014.1014.00
   所有者權益合計--20.20255.60243.20225.10249.40245.40243.20241.30225.10
   股東權益比率--0.100.640.550.530.610.590.550.570.53
   合并現金流量表年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   來自持續經營收益的凈利潤-20.20-17.00-33.20-38.70-40.10-9.20-6.80-11.60-9.20-12.50
   折舊、損耗和攤銷1.001.101.203.504.400.800.901.201.101.10
   經營性應收項目變動-13.20-8.90-8.20-14.40-11.30-5.80-11.00-4.5010.00-5.90
   存貨變動--------------------
   預付資產變動0.201.20-5.90-2.100.901.20-2.90-0.603.600.90
   應付票據及應付賬款、應交稅費和其他應付款變動7.801.0010.60-2.60-3.205.102.401.70-12.805.60
   其他營運資金變動9.308.101.9010.8013.30-3.604.307.300.401.30
   營運資金變動4.101.30-1.60-8.30-0.30-3.10-7.203.901.201.80
   遞延所得稅-1.60-0.40-0.203.703.60---0.103.90-0.10-0.10
   股權激勵13.9033.8059.5037.2036.2010.409.608.908.109.60
   資產減值費用--------------------
   終止經營活動產生的現金流量凈額--------------------
   其他經營活動產生的現金流量凈額0.700.40-20.701.8011.300.603.20-0.100.108.10
   經營活動產生的現金流量凈額-2.1019.105.00-0.8015.10-0.50-0.306.101.308.00
   購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金-1.10-1.00-2.50-3.90-2.40-1.30-1.20-0.40-0.20-0.60
   處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額--------------------
   取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額-------18.60-16.40-0.70-16.40------
   處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額--------------------
   投資支付的現金-0.40---0.90-181.00-2.00-0.20-0.50-0.50-0.10-1.00
   收回投資及取得投資收益收到的現金--2.40--183.60183.000.20179.702.701.70-1.10
   取得無形資產支付的現金凈額差--------------------
   終止投資活動產生的現金流量凈額--------------------
   其他投資活動產生的現金流量凈額-------1.60-1.60-1.20---0.40-0.50-0.60
   投資活動產生的現金流量凈額-1.501.40-3.40-21.50160.70-3.10161.801.400.90-3.30
   發行股票產生的現金流入33.7066.300.80--------------
   回購股票產生的現金流出-----1.60-19.90-26.90-9.30-9.50-0.40-1.80-15.20
   發行優先股產生的現金流量凈額-29.00-33.70-130.90--------------
   發行債券產生的現金流入--4.90----------------
   償付債券現金流出-0.10-2.10-3.00---0.10----------
   發行債券產生的現金流量凈額-0.102.80-3.00---0.10----------
   分配股利、利潤或償付利息支付的現金--------------------
   融資租賃產生的現金流量凈額--------------------
   其他籌資活動產生的現金流量凈額-4.700.20333.402.804.300.700.101.001.102.10
   籌資活動產生的現金流量凈額-0.1035.60198.60-17.10-22.60-8.60-9.400.60-0.70-13.10
   期初現金及現金等價物余額16.4012.2069.10268.2065.1078.8065.10217.80227.20228.80
   匯率變動對現金及現金等價物的影響-0.600.90-1.20-1.701.50-1.500.701.300.20-0.70
   現金及現金等價物凈額-4.2057.00199.10-41.00154.70-13.70152.709.401.60-9.10
   期末現金及現金等價物余額12.2069.10268.20227.20219.7065.10217.80227.20228.80219.70
   資本開支-1.10-1.00-2.50-5.50-3.50-2.40-1.20-0.90-0.50-0.90
   自由現金流-3.1018.102.60-6.2011.60-2.90-1.505.200.807.10
   估值比率年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   市盈率----0.000.000.000.000.000.000.000.00
   扣非市盈率----0.000.000.000.000.000.000.000.00
   股價/巴菲特所有者每股收益--------------------
   市凈率----4.573.325.843.323.183.323.475.07
   股價/每股有形賬面價值----4.573.826.873.463.643.823.995.90
   股價/自由現金流----349.44--107.10------515.0092.90
   股價/每股經營現金流----174.72--81.98--401.00--121.1871.11
   市銷率----4.643.224.873.703.303.223.144.23
   市盈增長比--------------------
   企業價值/收入----4.582.424.032.652.452.422.413.48
   企業價值倍數-----16.81-14.97-37.49-9.45-14.32-14.97-18.25-32.30
   企業價值/息稅前利潤-----16.42-13.70-32.22-9.14-13.39-13.70-16.16-27.77
   喬爾·格林布拉特收益率 %-----6.09-7.30-3.10-10.94-7.47-7.30-6.19-3.60
   唐納德·亞克曼收益率 %--------------------
   席勒市盈率--------------------
   股息率 %--------------------
   估值和質量年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   總市值----1,1447621,2487877407627891,070
   企業價值----8785621,036566545562583872
   月末股價----6.294.116.734.344.014.114.125.76
   每股現金凈流量---0.450.730.230.190.530.310.230.300.19
   凈流動資產價值 NCAV---1.191.080.650.550.850.670.650.630.55
   凈凈營運資本 NNWC---1.330.880.310.360.660.470.310.440.36
   內在價值:預期自由現金流模型--------------------
   內在價值:市銷率模型--------------------
   彼得林奇公允價值--------------------
   格雷厄姆估值--------------------
   盈利能力值(EPV)--------------------
   兩年破產風險(Z分數)0.000.004.702.013.522.832.382.012.322.96
   基本面趨勢(F分數)------2------2----
   財務造假嫌疑(M分數)0.000.000.00-2.58-2.910.00-2.62-2.58-2.84-2.91
   可供營運的資產凈額/總資產-----0.090.080.030.040.100.080.050.03
   斯隆比率 %---22.17-9.49-4.67-54.6237.33-3.79-4.67-51.46-54.62
   流動比率--1.313.012.152.082.802.402.152.302.08
   速動比率--1.313.012.152.082.802.402.152.302.08
   現金比率--0.762.431.611.602.271.841.611.811.60
   利息保障倍數1.00萬1.00萬1.00萬0.000.001.00萬1.00萬0.001.00萬1.00萬
   最高股價----11.596.647.136.035.445.065.166.86
   最低股價----6.143.593.404.174.003.593.903.90
   股票回購率 %-----0.86-1.90-2.420.64-1.72-0.45-3.302.97
   股票回購收益率 %----0.082.622.164.735.140.200.925.68
   每股收入同比增長率 %--30.5261.24-5.7916.2421.3513.6916.2918.4615.94
   每股收益同比增長率 %--59.70-68.2152.08-35.2975.1720.00-600.0016.67-40.00
   稅息折舊及攤銷前利潤同比增長率 %--19.96-362.6944.0554.551.2477.588.1542.2845.59
   5年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 %--------------------
   發行在外的普通股平均股數180.27180.27141.60181.96183.32182.49180.73189.14182.82183.32
   期末總股本180.27180.27181.82185.28185.40181.33184.46185.28191.40185.72
   β貝塔系數--------------------
   重述日期03/31/2203/31/2203/31/2303/31/2308/09/2308/09/2311/14/2203/31/2305/10/2308/09/23
   報告日期03/31/2203/31/2203/31/2203/31/2308/09/2308/15/2211/14/2203/31/2305/10/2308/09/23
   收益發布日期----03/17/2203/09/2308/09/2308/11/2211/10/2203/09/2305/10/2308/09/23
   股東人數----1112727----27----
   在職員工人數----1,9342,1872,1871,9341,9342,1872,1872,187
   外匯匯率1.001.001.001.00--1.001.001.001.001.00
  2. <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"></small></u>
   <video id="gnxvs"></video>

   
   
   <tt id="gnxvs"><tbody id="gnxvs"><ol id="gnxvs"></ol></tbody></tt>

   <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"><mark id="gnxvs"></mark></small></u>
   <b id="gnxvs"><video id="gnxvs"></video></b>
  3. <video id="gnxvs"><address id="gnxvs"><kbd id="gnxvs"></kbd></address></video>
  4. <acronym id="gnxvs"><track id="gnxvs"></track></acronym>

   <b id="gnxvs"></b>
   <rp id="gnxvs"></rp>

  5. <tt id="gnxvs"><source id="gnxvs"></source></tt>
   1. 中文字幕家政妇