• <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"></small></u>
  <video id="gnxvs"></video>

  
  
  <tt id="gnxvs"><tbody id="gnxvs"><ol id="gnxvs"></ol></tbody></tt>

  <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"><mark id="gnxvs"></mark></small></u>
  <b id="gnxvs"><video id="gnxvs"></video></b>
 • <video id="gnxvs"><address id="gnxvs"><kbd id="gnxvs"></kbd></address></video>
 • <acronym id="gnxvs"><track id="gnxvs"></track></acronym>

  <b id="gnxvs"></b>
  <rp id="gnxvs"></rp>

 • <tt id="gnxvs"><source id="gnxvs"></source></tt>
  1. *監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
   *除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
   每股指標年度季度
   趨勢2013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-122021-122022-12TTM2021-062021-122022-062022-122023-06
   每股收入limitlimitlimitlimitlimitlimit4.814.541.511.551.541.530.070.820.750.80
   每股稅息折舊及攤銷前利潤limitlimitlimitlimitlimitlimit0.750.430.400.220.180.290.120.200.020.16
   每股息稅前利潤limitlimitlimitlimitlimitlimit0.400.050.03-0.050.010.10-0.070.02-0.070.08
   稀釋每股收益limitlimitlimitlimitlimitlimit0.19------------------
   扣非每股收益limitlimitlimitlimitlimitlimit0.19------------------
   巴菲特所有者每股收益(TTM)limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   每股自由現金流limitlimitlimitlimitlimitlimit0.090.300.110.110.180.020.09-0.060.170.01
   每股經營現金流limitlimitlimitlimitlimitlimit0.380.470.320.290.280.110.210.050.250.03
   每股現金limitlimitlimitlimitlimitlimit0.380.690.681.930.460.700.690.671.950.46
   每股股息limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   每股賬面價值limitlimitlimitlimitlimitlimit2.603.063.071.851.363.303.092.101.871.36
   每股有形賬面價值limitlimitlimitlimitlimitlimit0.230.520.650.910.460.630.651.140.910.46
   每股總債務limitlimitlimitlimitlimitlimit1.781.751.861.450.531.831.872.121.460.53
   財務比率年度季度
   趨勢2013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-122021-122022-12TTM2021-062021-122022-062022-122023-06
   股本回報率 ROE %limitlimitlimitlimitlimitlimit6.98-0.594.40-35.042.025.303.47-67.820.284.10
   資產收益率 ROA %limitlimitlimitlimitlimitlimit3.16-0.272.11-16.400.852.581.68-28.480.111.97
   有形股本回報率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit71.05-4.4923.13-111.064.2729.4417.35-196.560.549.63
   有形資產收益率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit5.34-0.453.46-24.121.094.282.74-39.290.142.71
   喬爾·格林布拉特資本回報率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit21.312.731.46-4.180.859.98-6.351.82-9.4841.23
   已動用資本回報率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit8.531.070.55-1.300.383.65-2.381.00-5.107.38
   5年留存收益回報率 RORE %limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   資本回報率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit4.311.711.241.856.833.890.020.174.173.18
   加權平均資本成本 WACC %limitlimitlimitlimitlimitlimit9.697.965.577.9110.32--5.57--7.91--
   實際借款利率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit4.694.163.584.993.324.492.897.161.396.63
   毛利率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit58.3457.8870.9069.93------------
   營業利潤率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit6.654.865.874.387.326.110.720.578.526.19
   凈利率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit3.94-0.378.92-55.642.325.5279.71-107.220.374.15
   稅息折舊及攤銷前利潤率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit15.569.4626.3214.2411.5119.10176.8124.622.9619.54
   自由現金流利潤率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit1.806.497.136.90--1.15131.88-7.6722.720.84
   債務股本比率limitlimitlimitlimitlimitlimit0.680.570.610.780.390.560.611.010.780.39
   股東權益比率limitlimitlimitlimitlimitlimit0.440.480.480.450.520.490.480.360.450.52
   資產有息負債率limitlimitlimitlimitlimitlimit0.300.280.290.350.210.270.290.360.350.21
   資產負債率limitlimitlimitlimitlimitlimit0.550.510.510.550.480.500.510.630.550.48
   毛利潤/總資產 %limitlimitlimitlimitlimitlimit46.7742.8316.7920.6136.6946.652.1126.5629.8447.37
   資產周轉率limitlimitlimitlimitlimitlimit0.800.740.240.300.370.230.010.130.150.24
   應收賬款周轉天數limitlimitlimitlimitlimitlimit58.4159.96170.59112.2195.1998.672,274.10157.74107.1861.73
   現金循環周期limitlimitlimitlimitlimitlimit28.8037.93253.43221.4895.1998.672,274.10157.74107.1861.73
   存貨周轉率limitlimitlimitlimitlimitlimit3.553.550.760.99------------
   營業成本/收入 %limitlimitlimitlimitlimitlimit0.420.420.290.30------------
   存貨/收入limitlimitlimitlimitlimitlimit0.120.120.390.300.240.368.880.730.570.37
   資本開支/收入limitlimitlimitlimitlimitlimit0.060.040.140.120.070.061.750.140.100.03
   資本開支/營業利潤limitlimitlimitlimitlimitlimit0.910.792.362.750.890.99242.0023.801.220.47
   資本開支/經營現金流limitlimitlimitlimitlimitlimit0.770.370.660.640.360.840.572.310.310.77
   合并利潤表年度季度
   趨勢2013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-122021-122022-12TTM2021-062021-122022-062022-122023-06
   營業收入limitlimitlimitlimitlimitlimit1,276.671,204.97401.20411.57407.30403.7918.35216.63197.32209.98
   營業成本limitlimitlimitlimitlimitlimit531.85507.53116.76123.75------------
   毛利潤limitlimitlimitlimitlimitlimit744.82697.45284.44287.82407.30403.7918.35216.63197.32209.98
   毛利率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit58.3457.8870.9069.93------------
   銷售及行政開支limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   研發費用limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   其他營業成本limitlimitlimitlimitlimitlimit659.90638.84260.90269.79377.48379.1018.22215.39180.51196.97
   總營業成本limitlimitlimitlimitlimitlimit659.90638.84260.90269.79377.48379.1018.22215.39180.51196.97
   營業利潤limitlimitlimitlimitlimitlimit84.9358.6023.5418.0329.8124.680.131.2316.8113.01
   營業利潤率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit6.654.865.874.387.326.110.720.578.526.19
   利息收入limitlimitlimitlimitlimitlimit1.701.480.272.446.761.54-1.204.43-1.958.71
   利息支出limitlimitlimitlimitlimitlimit-20.32-19.49-17.15-21.92-12.00-10.66-7.05-18.84-3.29-8.71
   凈利息收入limitlimitlimitlimitlimitlimit-19.00-19.62-19.68-21.68------------
   其他收入(支出)limitlimitlimitlimitlimitlimit19.92-44.49-13.30-31.79-33.98---16.09---33.98--
   利潤總額limitlimitlimitlimitlimitlimit85.85-5.51-9.44-35.45-9.4115.57-24.20-13.18-22.4113.01
   所得稅費用limitlimitlimitlimitlimitlimit-31.853.502.93-2.44-7.790.422.532.09-4.51-3.28
   稅率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit37.1063.4130.99-6.87-82.78-2.7010.4415.89-20.1125.24
   持續經營凈利潤limitlimitlimitlimitlimitlimit54.00-2.02-6.52-37.88-17.2015.99-21.68-11.08-26.929.72
   終止經營凈利潤limitlimitlimitlimitlimitlimit----44.15-185.9930.297.2937.23-219.7031.30-1.01
   其他收入(少數股東權益)limitlimitlimitlimitlimitlimit-3.67-2.42-1.86-5.12-6.58-0.98-0.931.48-6.58--
   歸屬于母公司股東的凈利潤limitlimitlimitlimitlimitlimit50.33-4.4335.77-228.999.4422.3014.63-232.270.738.71
   凈利率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit3.94-0.378.92-55.642.325.5279.71-107.220.374.15
   優先股股利limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   基本每股收益limitlimitlimitlimitlimitlimit0.19------------------
   稀釋每股收益limitlimitlimitlimitlimitlimit0.19------------------
   發行在外的稀釋性潛在普通股平均股數limitlimitlimitlimitlimitlimit265.6265.6265.6265.6263.8263.8263.8263.8263.8263.8
   息稅前利潤limitlimitlimitlimitlimitlimit106.1613.987.71-13.522.5926.23-17.155.67-19.1221.72
   折舊、損耗和攤銷limitlimitlimitlimitlimitlimit92.53100.0097.8772.1144.2950.9149.6047.6624.9719.32
   稅息折舊及攤銷前利潤limitlimitlimitlimitlimitlimit198.69113.98105.5858.5946.8877.1432.4553.335.8541.04
   稅息折舊及攤銷前利潤率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit15.569.4626.3214.2411.5119.10176.8124.622.9619.54
   合并資產負債表年度季度
   趨勢2013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-122021-122022-12TTM2021-062021-122022-062022-122023-06
   貨幣資金和現金等價物limitlimitlimitlimitlimitlimit92.27182.53181.25513.28121.59185.84181.25176.48513.28121.59
   短期證券limitlimitlimitlimitlimitlimit8.13------------------
   貨幣資金、現金等價物、及短期證券limitlimitlimitlimitlimitlimit100.39182.53181.25513.28121.59185.84181.25176.48513.28121.59
   應收賬款limitlimitlimitlimitlimitlimit218.74177.15197.8755.1886.87259.47197.87176.6055.1886.87
   應收票據limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   應收貸款limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   其他流動應收款項limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   應收賬款總額limitlimitlimitlimitlimitlimit218.74177.15197.8755.1886.87259.47197.87176.6055.1886.87
   原材料limitlimitlimitlimitlimitlimit--59.8179.7912.91----79.79--12.91--
   在產品limitlimitlimitlimitlimitlimit--14.3816.625.24----16.62--5.24--
   存貨調整limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   庫存商品limitlimitlimitlimitlimitlimit--63.7174.7361.02----74.73--61.02--
   其他存貨limitlimitlimitlimitlimitlimit148.23------74.75154.70--144.70--74.75
   存貨limitlimitlimitlimitlimitlimit148.23137.90171.1479.1774.75154.70171.14144.7079.1774.75
   其他流動資產limitlimitlimitlimitlimitlimit10.2235.4837.7727.280.765.8937.77505.3027.280.76
   流動資產合計limitlimitlimitlimitlimitlimit477.59533.07588.03674.91283.96605.89588.031,003.08674.91283.96
   非流動投資limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   土地limitlimitlimitlimitlimitlimit107.34113.98105.5845.92----105.58--45.92--
   房屋及建筑物修繕limitlimitlimitlimitlimitlimit110.62137.10133.6449.09----133.64--49.09--
   機器、家具和設備limitlimitlimitlimitlimitlimit623.72645.03637.23244.46----637.23--244.46--
   在建工程limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   其他固定資產、無形資產和其他長期資產limitlimitlimitlimitlimitlimit--------99.12415.99--244.34--99.12
   固定資產、無形資產和其他長期資產總值limitlimitlimitlimitlimitlimit841.68896.10876.46339.4699.12415.99876.46244.34339.4699.12
   累計折舊limitlimitlimitlimitlimitlimit-426.34-472.45-471.28-234.47-----471.28---234.47--
   固定資產、無形資產和其他長期資產凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit415.33423.66405.19104.9999.12415.99405.19244.34104.9999.12
   無形資產limitlimitlimitlimitlimitlimit631.59675.27642.95251.64236.74705.33642.95254.19251.64236.74
   商譽limitlimitlimitlimitlimitlimit407.21441.13434.84165.16159.72--434.84--165.16159.72
   其他非流動資產limitlimitlimitlimitlimitlimit49.4150.9468.6256.6464.9052.3168.6255.6756.6464.90
   非流動資產合計limitlimitlimitlimitlimitlimit1,096.331,149.871,116.76413.28400.761,173.631,116.76554.19413.28400.76
   資產總計limitlimitlimitlimitlimitlimit1,573.921,682.931,704.791,088.19684.721,779.521,704.791,557.271,088.19684.72
   應付票據及應付賬款limitlimitlimitlimitlimitlimit228.70118.68137.3738.8686.62252.31137.37186.5838.8686.62
   應交稅費limitlimitlimitlimitlimitlimit49.6756.7246.1431.3019.8239.5546.1424.2631.3019.82
   其他應付賬款limitlimitlimitlimitlimitlimit--18.4120.219.62----20.21--9.62--
   應交稅費和其他應付款limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   應付票據及應付賬款、應交稅費和其他應付款limitlimitlimitlimitlimitlimit278.37193.82203.7279.78106.44291.87203.72210.8479.78106.44
   短期借款limitlimitlimitlimitlimitlimit79.55----253.35------333.13253.35--
   短期資本化租賃債務limitlimitlimitlimitlimitlimit14.9416.0015.435.975.6814.5915.438.505.975.68
   短期借款和資本化租賃債務limitlimitlimitlimitlimitlimit94.5016.0015.43259.325.6814.5915.43341.63259.325.68
   流動遞延收益負債limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   流動遞延所得稅負債limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   流動遞延所得稅和收益負債limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   其他流動負債limitlimitlimitlimitlimitlimit4.7267.6167.0295.3749.375.6167.02158.2595.3749.37
   流動負債合計limitlimitlimitlimitlimitlimit377.59277.42286.17434.47161.49312.06286.17710.71434.47161.49
   長期借款limitlimitlimitlimitlimitlimit326.34383.33416.62103.53114.02408.98416.62175.74103.53114.02
   長期資本租賃負債limitlimitlimitlimitlimitlimit51.5166.0061.3021.9221.0959.8961.3041.6321.9221.09
   長期借款和資本化租賃債務limitlimitlimitlimitlimitlimit377.85449.33477.93125.46135.10468.86477.93217.37125.46135.10
   債務股本比率limitlimitlimitlimitlimitlimit0.680.570.610.780.390.560.611.010.780.39
   養老金和退休福利limitlimitlimitlimitlimitlimit44.9549.0633.3822.5320.5836.0533.3827.2222.5320.58
   非流動遞延負債limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   其他非流動負債limitlimitlimitlimitlimitlimit71.6976.4871.0113.529.4768.7271.0124.5113.529.47
   非流動負債合計limitlimitlimitlimitlimitlimit494.50574.87582.31161.51165.15573.63582.31269.09161.51165.15
   負債合計limitlimitlimitlimitlimitlimit872.08852.29868.48595.98326.64885.69868.48979.80595.98326.64
   普通股limitlimitlimitlimitlimitlimit86.50101.61100.5392.0894.19106.03100.5393.1092.0894.19
   優先股limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   留存收益limitlimitlimitlimitlimitlimit402.49404.30443.62157.3733.08466.90443.62178.94157.3733.08
   累計其他綜合收益(虧損)limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   資本公積limitlimitlimitlimitlimitlimit0.130.130.130.121.390.140.130.120.121.39
   庫存股limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   其他所有者權益limitlimitlimitlimitlimitlimit202.62306.72270.48242.63229.42297.76270.48282.88242.63229.42
   歸屬于母公司所有者權益合計limitlimitlimitlimitlimitlimit691.74812.77814.76492.21358.08870.83814.76555.05492.21358.08
   少數股東權益limitlimitlimitlimitlimitlimit10.0917.8821.54----23.0021.5422.41----
   所有者權益合計limitlimitlimitlimitlimitlimit701.84830.65836.30492.21358.08893.83836.30577.46492.21358.08
   股東權益比率limitlimitlimitlimitlimitlimit0.440.480.480.450.520.490.480.360.450.52
   合并現金流量表年度季度
   趨勢2013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-122021-122022-12TTM2021-062021-122022-062022-122023-06
   來自持續經營收益的凈利潤limitlimitlimitlimitlimitlimit54.00-2.0237.63-223.8713.1023.2815.56-230.794.388.71
   折舊、損耗和攤銷limitlimitlimitlimitlimitlimit92.53100.0097.8772.1144.2950.9149.6047.6624.9719.32
   經營性應收項目變動limitlimitlimitlimitlimitlimit9.5720.03-37.10-43.2410.05-49.7910.11-62.5618.64-8.59
   存貨變動limitlimitlimitlimitlimitlimit-1.4412.90-37.63-33.37-2.44-15.29-23.14-27.83-5.853.41
   預付資產變動limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   應付票據及應付賬款、應交稅費和其他應付款變動limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   其他營運資金變動limitlimitlimitlimitlimitlimit-23.33-24.6034.7151.407.7544.04-7.0539.2912.55-4.80
   營運資金變動limitlimitlimitlimitlimitlimit-15.208.33-40.03-25.2115.36-21.04-20.08-51.1125.34-9.98
   遞延所得稅limitlimitlimitlimitlimitlimit31.85-3.506.52-2.449.491.964.65-8.996.463.03
   股權激勵limitlimitlimitlimitlimitlimit5.111.611.063.172.10-0.701.731.971.220.88
   資產減值費用limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   終止經營活動產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   其他經營活動產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit-68.1520.30-19.02254.20-11.10-25.254.92253.943.05-14.14
   經營活動產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit100.13124.7384.0477.9573.2429.1756.3812.6965.417.83
   購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金limitlimitlimitlimitlimitlimit-63.43-41.53-51.20-48.36-26.38-22.58-29.79-27.83-20.83-5.56
   處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit3.410.5411.840.610.3711.920.530.250.37--
   取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit-34.21-55.38-19.41-72.35-70.68-2.67-16.89-16.50-56.03-14.65
   處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit149.026.72--507.80------------
   投資支付的現金limitlimitlimitlimitlimitlimit-0.79------------------
   收回投資及取得投資收益收到的現金limitlimitlimitlimitlimitlimit--0.81----------------
   取得無形資產支付的現金凈額差limitlimitlimitlimitlimitlimit-13.76-4.97-4.26-1.22-0.26-1.96-2.39-1.480.24-0.51
   終止投資活動產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   其他投資活動產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit1.702.550.532.80512.631.40-0.800.49510.112.52
   投資活動產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit41.94-91.26-62.50389.28415.68-13.89-49.34-45.07433.86-18.18
   發行股票產生的現金流入limitlimitlimitlimitlimitlimit0.52134.54----------------
   回購股票產生的現金流出limitlimitlimitlimitlimitlimit---------20.45---------20.45
   發行優先股產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   發行債券產生的現金流入limitlimitlimitlimitlimitlimit258.58428.50281.1279.1712.6314.03267.8280.05--12.63
   償付債券現金流出limitlimitlimitlimitlimitlimit-271.82-474.33-242.69-151.28-409.74---242.69---151.28-258.46
   發行債券產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit-13.24-45.8338.43-72.11-397.1114.0325.1380.05-151.28-245.83
   分配股利、利潤或償付利息支付的現金limitlimitlimitlimitlimitlimit-71.03---21.28-23.14-125.70-13.89-8.11-14.78-8.53-117.17
   融資租賃產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit-16.25-16.00-17.02-14.01-9.26-8.84-8.64-8.37-5.73-3.54
   其他籌資活動產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit-35.39-18.41-18.35-18.15-15.61-7.15-11.57-9.98-8.28-7.32
   籌資活動產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit-135.3954.30-18.22-127.41-568.13-15.85-3.1946.92-173.81-394.32
   期初現金及現金等價物余額limitlimitlimitlimitlimitlimit86.7694.62180.59166.02205.88190.46176.20167.86187.09532.07
   匯率變動對現金及現金等價物的影響limitlimitlimitlimitlimitlimit-1.180.13-2.667.43-5.08-4.071.206.770.73-5.81
   現金及現金等價物凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit5.5187.900.67347.26-84.29-4.635.0521.31326.19-410.48
   期末現金及現金等價物余額limitlimitlimitlimitlimitlimit92.27182.53181.25513.28121.59185.84181.25189.16513.28121.59
   資本開支limitlimitlimitlimitlimitlimit-77.19-46.51-55.45-49.57-26.65-24.54-32.18-29.31-20.59-6.06
   自由現金流limitlimitlimitlimitlimitlimit22.9478.2328.5928.3846.594.6324.20-16.6344.821.77
   估值比率年度季度
   趨勢2013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-122021-122022-12TTM2021-062021-122022-062022-122023-06
   市盈率limitlimitlimitlimitlimitlimit30.03--38.76--62.230.0038.760.000.000.00
   扣非市盈率limitlimitlimitlimitlimitlimit30.03------0.000.000.000.000.000.00
   股價/巴菲特所有者每股收益limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   市凈率limitlimitlimitlimitlimitlimit--------1.67----------
   股價/每股有形賬面價值limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   股價/自由現金流limitlimitlimitlimitlimitlimit65.9714.4448.5930.7112.84--48.59--30.71--
   股價/每股經營現金流limitlimitlimitlimitlimitlimit15.129.0616.5111.218.17--16.51--11.21--
   市銷率limitlimitlimitlimitlimitlimit1.190.943.462.121.49--3.46--2.12--
   市盈增長比limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   企業價值/收入limitlimitlimitlimitlimitlimit1.481.284.281.801.48--4.28--1.80--
   企業價值倍數limitlimitlimitlimitlimitlimit9.4813.5316.2712.6413.03--16.27--12.64--
   企業價值/息稅前利潤limitlimitlimitlimitlimitlimit17.75110.33222.71-54.78324.07--222.71---54.78--
   喬爾·格林布拉特收益率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit5.630.910.45-1.830.31--0.45---1.83--
   唐納德·亞克曼收益率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit3.8417.4524.89-6.05-3.82--24.89---6.05--
   席勒市盈率limitlimitlimitlimitlimitlimit20.1016.1318.7921.9215.00--18.79--21.92--
   估值和質量年度季度
   趨勢2013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-122021-122022-12TTM2021-062021-122022-062022-122023-06
   總市值limitlimitlimitlimitlimitlimit--------1,251----------
   企業價值limitlimitlimitlimitlimitlimit--------1,251----------
   每股現金凈流量limitlimitlimitlimitlimitlimit-2.94-2.59-2.67-0.31-0.78-2.74-2.69-3.13-0.31-0.78
   凈流動資產價值 NCAVlimitlimitlimitlimitlimitlimit-1.52-1.27-1.140.30-0.16-1.15-1.14--0.30-0.16
   凈凈營運資本 NNWClimitlimitlimitlimitlimitlimit-2.05-1.83-1.79-0.01-0.39-1.71-1.80-2.35-0.01-0.39
   內在價值:預期自由現金流模型limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   內在價值:市銷率模型limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   彼得林奇公允價值limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   格雷厄姆估值limitlimitlimitlimitlimitlimit0.98------------------
   盈利能力值(EPV)limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   兩年破產風險(Z分數)limitlimitlimitlimitlimitlimit2.502.141.781.681.380.001.780.001.680.00
   基本面趨勢(F分數)limitlimitlimitlimitlimitlimit6364406040
   財務造假嫌疑(M分數)limitlimitlimitlimitlimitlimit-2.79-2.88-1.14-4.53-4.530.00-1.140.00-4.530.00
   可供營運的資產凈額/總資產limitlimitlimitlimitlimitlimit0.670.710.680.210.350.710.650.560.230.35
   斯隆比率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit-5.83-2.250.83-63.98-70.02-0.500.86-12.35-64.18-70.02
   流動比率limitlimitlimitlimitlimitlimit1.261.922.051.551.761.942.051.411.551.76
   速動比率limitlimitlimitlimitlimitlimit0.871.421.461.371.301.451.461.211.371.30
   現金比率limitlimitlimitlimitlimitlimit0.270.660.631.180.750.600.630.251.180.75
   利息保障倍數limitlimitlimitlimitlimitlimit4.183.011.370.822.482.320.020.075.111.49
   最高股價limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   最低股價limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   股票回購率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit-0.99------------------
   股票回購收益率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit--------1.63----------
   每股收入同比增長率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit-2.03-5.62-66.702.5973.03-28.05-96.95-46.35975.25-3.07
   每股收益同比增長率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit63.19-100.00-------100.00--------
   稅息折舊及攤銷前利潤同比增長率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit46.42-42.63-7.36-44.51-45.4515.85-23.61-30.87-81.98-23.05
   5年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit-0.8511.2424.05-10.86-10.90--24.05---10.86--
   發行在外的普通股平均股數limitlimitlimitlimitlimitlimit262.00------------------
   期末總股本limitlimitlimitlimitlimitlimit265.60265.60265.60265.60301.68263.80263.80263.80263.80263.80
   重述日期limitlimitlimitlimitlimitlimit03/23/2104/11/2204/17/2304/17/2308/16/2308/17/2204/17/2308/16/2304/17/2308/16/23
   報告日期limitlimitlimitlimitlimitlimit04/14/2003/23/2104/11/2204/17/2308/16/2307/30/2104/11/2208/17/2204/17/2308/16/23
   收益發布日期limitlimitlimitlimitlimitlimit02/28/2003/05/2103/18/2203/29/2308/16/2307/30/2103/18/2208/17/2203/29/2308/16/23
   股東人數limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   在職員工人數limitlimitlimitlimitlimitlimit7,5527,8038,1863,0003,0007,4308,1868,3273,0003,000
   外匯匯率limitlimitlimitlimitlimitlimit0.760.740.750.82--0.710.750.810.820.79
  2. <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"></small></u>
   <video id="gnxvs"></video>

   
   
   <tt id="gnxvs"><tbody id="gnxvs"><ol id="gnxvs"></ol></tbody></tt>

   <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"><mark id="gnxvs"></mark></small></u>
   <b id="gnxvs"><video id="gnxvs"></video></b>
  3. <video id="gnxvs"><address id="gnxvs"><kbd id="gnxvs"></kbd></address></video>
  4. <acronym id="gnxvs"><track id="gnxvs"></track></acronym>

   <b id="gnxvs"></b>
   <rp id="gnxvs"></rp>

  5. <tt id="gnxvs"><source id="gnxvs"></source></tt>
   1. 中文字幕家政妇