• <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"></small></u>
  <video id="gnxvs"></video>

  
  
  <tt id="gnxvs"><tbody id="gnxvs"><ol id="gnxvs"></ol></tbody></tt>

  <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"><mark id="gnxvs"></mark></small></u>
  <b id="gnxvs"><video id="gnxvs"></video></b>
 • <video id="gnxvs"><address id="gnxvs"><kbd id="gnxvs"></kbd></address></video>
 • <acronym id="gnxvs"><track id="gnxvs"></track></acronym>

  <b id="gnxvs"></b>
  <rp id="gnxvs"></rp>

 • <tt id="gnxvs"><source id="gnxvs"></source></tt>
  1. *監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
   *除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
   每股指標年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   每股收入0.400.510.901.371.850.250.380.470.520.49
   每股稅息折舊及攤銷前利潤0.03-0.10-0.30-0.37-0.54-0.08-0.16-0.14-0.15-0.08
   每股息稅前利潤0.01-0.12-0.33-0.43-0.56-0.08-0.16-0.16-0.15-0.08
   稀釋每股收益-0.20-0.13-3.07-0.85-0.70-0.32-0.32-0.16-0.14-0.08
   扣非每股收益-0.20-0.13-3.07-0.85-0.70-0.32-0.32-0.16-0.14-0.08
   巴菲特所有者每股收益(TTM)--------------------
   每股自由現金流0.01-0.52-0.64-1.07------------
   每股經營現金流0.05-0.43-0.29-0.80------------
   每股現金1.161.093.492.123.62--2.352.123.633.62
   每股股息--------------------
   每股賬面價值-0.191.393.813.254.52--3.353.254.694.52
   每股有形賬面價值-0.211.363.733.174.45--3.273.174.614.45
   每股總債務------0.070.35--0.060.070.280.35
   月末股價--------10.35------15.4710.53
   財務比率年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   股本回報率 ROE %---21.90-11.78-9.73-11.52---9.60-18.75-13.86-7.19
   資產收益率 ROA %-9.68-8.68-9.36-7.37-8.91---7.44-14.21-10.70-5.65
   有形股本回報率 %---22.59-12.02-9.96-11.75---9.81-19.19-14.13-7.31
   有形資產收益率 %-9.78-8.79-9.51-7.49-9.05---7.57-14.46-10.86-5.72
   喬爾·格林布拉特資本回報率 %23.27-103.82-101.86-56.50-54.56---74.24-66.17-55.61-31.00
   已動用資本回報率 %1.24-9.93-12.71-12.14-13.58---19.26-19.18-14.55-6.84
   5年留存收益回報率 RORE %--------------------
   資本回報率 %10.93-52.67-61.26-43.27-43.01---41.32-53.70-44.36-36.97
   加權平均資本成本 WACC %--------10.29------9.459.73
   實際借款利率 %--------0.38--------0.86
   毛利率 %70.3057.5052.9739.2433.5346.8437.0630.0237.8329.79
   營業利潤率 %3.46-24.50-36.81-31.45-30.01-44.67-30.59-34.24-29.77-25.78
   凈利率 %-34.54-25.80-33.97-25.01-24.83-32.98-21.19-33.06-27.66-16.89
   稅息折舊及攤銷前利潤率 %6.25-19.88-32.89-26.99-29.22-32.98-42.95-30.58-29.77-16.76
   債務股本比率0.000.000.000.020.08--0.020.020.060.08
   股東權益比率-0.140.870.770.740.78--0.780.740.800.78
   資產有息負債率------0.020.06--0.010.020.050.06
   資產負債率0.250.130.230.260.22--0.220.260.200.22
   毛利潤/總資產 %19.7019.3414.6011.5612.04--13.0112.9014.639.96
   資產周轉率0.280.340.280.300.36--0.090.110.100.08
   應收賬款周轉天數38.2939.6935.6287.8691.26--99.2094.2889.2880.79
   應付賬款周轉天數65.7075.2270.6772.7560.09--78.7761.6461.4747.82
   存貨周轉天數248.01222.61281.19264.42205.38--246.61192.94217.45180.31
   現金循環周期220.60187.08246.13279.53236.55--267.05225.58245.27213.29
   存貨周轉率1.471.641.301.381.78--0.370.470.420.51
   營業成本/收入 %0.300.430.470.610.660.530.630.700.620.70
   存貨/收入0.200.260.360.440.37--1.701.481.481.39
   資本開支/收入0.110.180.390.20------------
   資本開支/營業利潤3.29------------------
   資本開支/經營現金流0.86------------------
   合并利潤表年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   營業收入49.6063.50113.20172.50230.1031.5047.6058.7062.4061.50
   營業成本14.7027.0053.20104.80153.0016.8029.9041.1038.8043.20
   毛利潤34.9036.5059.9067.7077.2014.8017.6017.6023.6018.30
   毛利率 %70.3057.5052.9739.2433.5346.8437.0630.0237.8329.79
   銷售及行政開支13.4019.3048.0043.9046.0013.109.3012.8012.3011.70
   研發費用21.4035.1057.8079.60101.7016.1023.3025.6030.3022.50
   其他營業成本-1.60-2.40-4.30-1.60-1.50-0.40-0.40-0.70-0.40--
   總營業成本33.2052.10101.60122.00146.2028.9032.2037.7042.2034.20
   營業利潤1.70-15.60-41.70-54.30-69.10-14.10-14.60-20.10-18.60-15.90
   營業利潤率 %3.46-24.50-36.81-31.45-30.01-44.67-30.59-34.24-29.77-25.78
   利息收入2.703.205.108.409.202.402.201.402.303.40
   利息支出---------0.10---------0.10
   凈利息收入2.703.205.108.409.102.402.201.402.303.30
   其他收入(支出)-21.50-4.10-2.102.702.801.302.20-0.70-1.002.20
   利潤總額-17.00-16.40-38.60-43.10-57.10-10.40-10.10-19.40-17.30-10.40
   所得稅費用-0.10--0.20--------------
   稅率 %-0.780.190.450.020.020.020.030.020.010.02
   持續經營凈利潤-17.10-16.40-38.40-43.10-57.10-10.40-10.10-19.40-17.30-10.40
   終止經營凈利潤--------------------
   其他收入(少數股東權益)--------------------
   歸屬于母公司股東的凈利潤-17.10-16.40-38.40-43.10-57.10-10.40-10.10-19.40-17.30-10.40
   凈利率 %-34.54-25.80-33.97-25.01-24.83-32.98-21.19-33.06-27.66-16.89
   優先股股利7.90--347.2064.0030.5029.3030.400.10----
   基本每股收益-0.20-0.13-3.07-0.85-0.70-0.32-0.32-0.16-0.14-0.08
   稀釋每股收益-0.20-0.13-3.07-0.85-0.70-0.32-0.32-0.16-0.14-0.08
   發行在外的稀釋性潛在普通股平均股數125.5125.5125.5125.5125.7125.5125.5125.5121.2125.7
   息稅前利潤1.70-15.60-41.70-54.30-69.40-10.40-20.40-20.10-18.60-10.30
   折舊、損耗和攤銷1.402.904.407.70------------
   稅息折舊及攤銷前利潤3.10-12.60-37.20-46.60-67.30-10.40-20.40-17.90-18.60-10.30
   稅息折舊及攤銷前利潤率 %6.25-19.88-32.89-26.99-29.22-32.98-42.95-30.58-29.77-16.76
   合并資產負債表年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   貨幣資金和現金等價物16.1039.3070.60131.00288.10--106.90131.00304.20288.10
   短期證券129.9097.70367.80135.70165.90--187.70135.70151.70165.90
   貨幣資金、現金等價物、及短期證券146.00137.00438.40266.70454.00--294.60266.70455.90454.00
   應收賬款5.208.6013.5069.6056.40--51.7069.6052.5056.40
   應收票據--------------------
   應收貸款--------------------
   其他流動應收款項2.4011.1025.003.500.70--0.803.500.700.70
   應收賬款總額7.6019.7038.5073.1057.10--52.5073.1053.2057.10
   原材料4.009.4019.5041.60----44.1041.60----
   在產品5.2012.4014.4025.90----21.5025.90----
   存貨調整--------------------
   庫存商品0.801.1025.2025.30----15.3025.30----
   其他存貨--------78.50------92.1078.50
   存貨10.0022.9059.1092.8078.50--80.9092.8092.1078.50
   其他流動資產3.305.3012.5017.2016.50--15.8017.2016.7016.50
   流動資產合計166.90184.90548.50449.70606.10--443.80449.70617.90606.10
   非流動投資0.300.300.304.604.40--4.504.604.604.40
   土地--------------------
   房屋及建筑物修繕--------------------
   機器、家具和設備2.402.507.4025.90----24.3025.90----
   在建工程0.602.3043.0044.60----33.9044.60----
   其他固定資產、無形資產和其他長期資產6.209.5015.0027.0097.50--26.1027.0087.4097.50
   固定資產、無形資產和其他長期資產總值9.3014.3065.4097.5097.50--84.3097.5087.4097.50
   累計折舊-1.90-3.00-6.30-12.10-----10.20-12.10----
   固定資產、無形資產和其他長期資產凈額7.4011.3059.2085.4097.50--74.1085.4087.4097.50
   無形資產1.802.7010.309.509.30--9.409.509.509.30
   商譽0.600.600.600.500.50--0.600.500.500.50
   其他非流動資產0.801.402.301.6014.30--10.001.6020.0014.30
   非流動資產合計10.3015.7072.10101.00125.50--98.00101.00121.50125.50
   資產總計177.10200.70620.50550.70731.60--541.80550.70739.40731.60
   應付票據及應付賬款2.708.5012.1029.6022.60--25.8029.6022.6022.60
   應交稅費0.300.2018.100.80----0.800.80----
   其他應付賬款6.2010.3085.5086.50----72.2086.5047.9048.30
   應交稅費和其他應付款23.901.504.208.50----7.608.5036.6040.20
   應付票據及應付賬款、應交稅費和其他應付款33.1020.50119.90125.50111.10--106.40125.50107.10111.10
   短期借款--------15.80------17.7015.80
   短期資本化租賃債務------5.00----5.105.00----
   短期借款和資本化租賃債務------5.0015.80--5.105.0017.7015.80
   流動遞延收益負債1.701.4019.205.806.20--5.305.807.206.20
   流動遞延所得稅負債--------------------
   流動遞延所得稅和收益負債1.702.4020.106.506.20--6.006.507.206.20
   其他流動負債3.902.60----------------
   流動負債合計38.7025.50140.10137.10133.10--117.50137.10132.00133.10
   長期借款------2.6027.50----2.6016.0027.50
   長期資本租賃負債------1.500.70--2.501.501.000.70
   長期借款和資本化租賃債務------4.1028.30--2.504.1017.0028.30
   債務股本比率0.000.000.000.020.08--0.020.020.060.08
   養老金和退休福利--------------------
   非流動遞延負債0.100.100.100.100.10--0.100.100.100.10
   其他非流動負債5.901.201.601.902.80--1.601.902.102.80
   非流動負債合計6.001.301.606.0031.20--4.106.0019.2031.20
   負債合計44.6026.80141.70143.10164.30--121.60143.10151.20164.30
   普通股----869.90858.80----852.80858.80----
   優先股--------------------
   留存收益-24.30-8.60-343.70-406.10-422.40---387.60-406.10-428.10-422.40
   累計其他綜合收益(虧損)0.20-0.101.30-0.509.10---0.90-0.501.409.10
   資本公積--182.60----1,023.90------1,060.001,023.90
   庫存股--------------------
   其他所有者權益-----48.70-44.50-43.30---44.20-44.50-45.00-43.30
   歸屬于母公司所有者權益合計-24.20173.90478.80407.60567.30--420.20407.60588.20567.30
   少數股東權益156.60------------------
   所有者權益合計132.50173.90478.80407.60567.30--420.20407.60588.20567.30
   股東權益比率-0.140.870.770.740.78--0.780.740.800.78
   合并現金流量表年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   來自持續經營收益的凈利潤-17.10-16.40-38.40-43.10-57.10-10.40-10.10-19.40-17.30-10.40
   折舊、損耗和攤銷1.402.904.407.70------------
   經營性應收項目變動0.70-12.60-18.20-36.80------------
   存貨變動-4.60-12.80-37.30-43.80------------
   預付資產變動-1.90-1.30-7.60-4.80------------
   應付票據及應付賬款、應交稅費和其他應付款變動28.20-17.0030.1012.60------------
   其他營運資金變動0.80-1.6019.10-16.30------------
   營運資金變動23.20-45.40-13.90-89.10------------
   遞延所得稅--------------------
   股權激勵----8.5015.10------------
   資產減值費用0.601.102.605.702.90----2.90----
   終止經營活動產生的現金流量凈額--------------------
   其他經營活動產生的現金流量凈額-1.503.900.904.00------------
   經營活動產生的現金流量凈額6.60-53.80-35.90-99.80------------
   購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金-4.60-10.10-34.60-33.20------------
   處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額--------------------
   取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額-2.10------------------
   處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額--------------------
   投資支付的現金-263.10-306.00-755.60-805.70------------
   收回投資及取得投資收益收到的現金159.80345.10489.001,001.00------------
   取得無形資產支付的現金凈額差-1.00-1.60-9.70-1.30------------
   終止投資活動產生的現金流量凈額--------------------
   其他投資活動產生的現金流量凈額-------0.30------------
   投資活動產生的現金流量凈額-111.1027.40-310.90160.60------------
   發行股票產生的現金流入105.5048.5071.30--------------
   回購股票產生的現金流出--------------------
   發行優先股產生的現金流量凈額--------------------
   發行債券產生的現金流入----306.202.602.60----2.60----
   償付債券現金流出--------------------
   發行債券產生的現金流量凈額----306.202.602.60----2.60----
   分配股利、利潤或償付利息支付的現金-----79.70--------------
   融資租賃產生的現金流量凈額--------------------
   其他籌資活動產生的現金流量凈額--1.0079.60-0.50-2.60-----2.60----
   籌資活動產生的現金流量凈額105.5049.50377.402.20------------
   期初現金及現金等價物余額14.9017.2040.3064.50------------
   匯率變動對現金及現金等價物的影響0.30-1.00-0.403.60------------
   現金及現金等價物凈額1.2022.0030.2066.50------------
   期末現金及現金等價物余額16.1039.3070.60131.00------------
   資本開支-5.60-11.70-44.20-34.50------------
   自由現金流0.90-65.50-80.10-134.30------------
   估值比率年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   市盈率--------0.00------0.000.00
   扣非市盈率--------0.00------0.000.00
   股價/巴菲特所有者每股收益--------------------
   市凈率--------2.34------3.302.33
   股價/每股有形賬面價值--------2.25------3.362.37
   股價/自由現金流--------------------
   股價/每股經營現金流--------------------
   市銷率--------5.64------9.595.69
   市盈增長比--------------------
   企業價值/收入--------3.96------7.603.96
   企業價值倍數---------13.54-------22.58-13.56
   企業價值/息稅前利潤---------13.12-------21.88-13.14
   喬爾·格林布拉特收益率 %---------7.62-------4.57-7.61
   唐納德·亞克曼收益率 %--------------------
   席勒市盈率--------------------
   股息率 %--------------------
   估值和質量年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   總市值--------1,299------1,9421,322
   企業價值--------897------1,521912
   月末股價--------10.35------15.4710.53
   每股現金凈流量-0.440.882.360.982.31--1.380.982.432.31
   凈流動資產價值 NCAV-0.271.263.242.443.52--2.572.443.723.52
   凈凈營運資本 NNWC-0.371.022.681.772.96--2.011.773.112.96
   內在價值:預期自由現金流模型--------------------
   內在價值:市銷率模型--------------------
   彼得林奇公允價值--------------------
   格雷厄姆估值--------------------
   盈利能力值(EPV)--------------------
   兩年破產風險(Z分數)0.000.000.000.004.600.000.000.007.704.85
   基本面趨勢(F分數)----42--00200
   財務造假嫌疑(M分數)0.000.00-1.78-0.99-0.990.000.00-0.990.000.00
   可供營運的資產凈額/總資產-0.080.210.200.240.21----0.280.300.21
   流動比率4.327.253.923.284.55--3.783.284.684.55
   速動比率4.066.353.492.603.96--3.092.603.983.96
   現金比率3.785.373.131.953.41--2.511.953.453.41
   利息保障倍數1.00萬1.00萬1.00萬--0.001.00萬1.00萬----0.00
   最高股價--------30.36------22.4314.59
   最低股價--------7.35------11.657.39
   股票回購率 %--------------------
   股票回購收益率 %--------------------
   每股收入同比增長率 %--28.0378.0952.44107.87----43.0565.0694.73
   每股收益同比增長率 %--34.47-2,251.9972.21-42.86-----66.10-83.4573.92
   稅息折舊及攤銷前利潤同比增長率 %---506.91-194.66-25.09-134.78-----48.03-193.131.07
   5年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 %--------------------
   發行在外的普通股平均股數125.54125.54125.54125.54125.66125.54125.54125.54121.18125.66
   期末總股本125.54125.54125.54125.54125.53125.54125.54125.54125.54125.54
   β貝塔系數--------------------
   重述日期02/09/2304/20/2304/20/2304/20/2308/15/2308/15/2302/09/2304/20/2305/24/2308/15/23
   報告日期02/09/2304/20/2302/09/2304/20/2308/15/2308/15/2302/09/2304/20/2305/24/2308/15/23
   收益發布日期------03/16/2308/14/23----03/16/2305/23/2308/14/23
   股東人數--------------------
   在職員工人數------1,0201,020----1,0201,0201,020
   外匯匯率7.016.546.376.97--6.707.026.976.897.16
  2. <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"></small></u>
   <video id="gnxvs"></video>

   
   
   <tt id="gnxvs"><tbody id="gnxvs"><ol id="gnxvs"></ol></tbody></tt>

   <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"><mark id="gnxvs"></mark></small></u>
   <b id="gnxvs"><video id="gnxvs"></video></b>
  3. <video id="gnxvs"><address id="gnxvs"><kbd id="gnxvs"></kbd></address></video>
  4. <acronym id="gnxvs"><track id="gnxvs"></track></acronym>

   <b id="gnxvs"></b>
   <rp id="gnxvs"></rp>

  5. <tt id="gnxvs"><source id="gnxvs"></source></tt>
   1. 中文字幕家政妇