• <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"></small></u>
  <video id="gnxvs"></video>

  
  
  <tt id="gnxvs"><tbody id="gnxvs"><ol id="gnxvs"></ol></tbody></tt>

  <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"><mark id="gnxvs"></mark></small></u>
  <b id="gnxvs"><video id="gnxvs"></video></b>
 • <video id="gnxvs"><address id="gnxvs"><kbd id="gnxvs"></kbd></address></video>
 • <acronym id="gnxvs"><track id="gnxvs"></track></acronym>

  <b id="gnxvs"></b>
  <rp id="gnxvs"></rp>

 • <tt id="gnxvs"><source id="gnxvs"></source></tt>
  1. *監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
   *除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
   每股指標年度季度
   趨勢2013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   每股收入limitlimitlimitlimitlimitlimit0.030.030.040.030.030.010.010.010.010.01
   稀釋每股收益limitlimitlimitlimitlimitlimit0.010.01----------------
   扣非每股收益limitlimitlimitlimitlimitlimit0.010.01----------------
   巴菲特所有者每股收益(TTM)limitlimitlimitlimitlimitlimit0.010.01----0.01----------
   每股自由現金流limitlimitlimitlimitlimitlimit0.010.080.01--0.01--0.01-0.010.01--
   每股經營現金流limitlimitlimitlimitlimitlimit0.010.080.01--0.01--0.01-0.010.01--
   每股現金limitlimitlimitlimitlimitlimit0.050.040.040.050.050.040.050.050.060.05
   每股股息limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   每股賬面價值limitlimitlimitlimitlimitlimit0.120.130.130.130.140.130.130.130.130.14
   每股有形賬面價值limitlimitlimitlimitlimitlimit0.120.130.130.120.140.130.130.120.130.14
   每股總債務limitlimitlimitlimitlimitlimit0.060.050.030.030.020.030.030.030.020.02
   財務比率年度季度
   趨勢2013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   股本回報率 ROE %limitlimitlimitlimitlimitlimit8.557.204.586.246.787.827.335.275.059.44
   資產收益率 ROA %limitlimitlimitlimitlimitlimit1.621.440.971.391.561.761.681.201.152.22
   有形股本回報率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit8.587.234.606.296.847.887.395.325.109.54
   有形資產收益率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit1.621.440.971.391.571.761.691.201.152.23
   5年留存收益回報率 RORE %limitlimitlimitlimitlimitlimit13.512.38----------------
   資本回報率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   加權平均資本成本 WACC %limitlimitlimitlimitlimitlimit18.9613.7218.5317.7717.6115.7815.9417.7717.3518.57
   實際借款利率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit41.5937.2234.6039.6955.4238.9539.5446.2261.6678.30
   凈息差(銀行股)%limitlimitlimitlimitlimitlimit5.425.596.546.506.967.117.546.926.716.79
   凈利率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit32.9126.6417.2727.0928.8334.1831.0220.6921.8442.19
   自由現金流利潤率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit44.52236.4422.75-4.7035.3616.7472.27-80.90142.3216.30
   債務股本比率limitlimitlimitlimitlimitlimit0.510.420.200.210.120.210.210.210.150.12
   股東權益比率limitlimitlimitlimitlimitlimit0.200.200.220.220.240.230.230.220.230.24
   資產有息負債率limitlimitlimitlimitlimitlimit0.100.080.040.050.030.050.050.050.040.03
   資產負債率limitlimitlimitlimitlimitlimit0.790.780.760.760.750.760.750.760.750.75
   資產周轉率limitlimitlimitlimitlimitlimit0.050.050.060.050.050.010.010.010.010.01
   資本開支/收入limitlimitlimitlimitlimitlimit0.010.030.030.030.030.020.020.020.030.04
   資本開支/經營現金流limitlimitlimitlimitlimitlimit0.030.010.10--0.070.120.03--0.020.18
   合并利潤表年度季度
   趨勢2013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   利息收入limitlimitlimitlimitlimitlimit1,238.101,119.90970.80849.70913.40221.90219.60220.60235.10238.00
   利息支出limitlimitlimitlimitlimitlimit-629.90-523.10-335.80-251.60-307.20-63.90-62.10-72.40-86.30-86.40
   凈利息收入(銀行)limitlimitlimitlimitlimitlimit608.20596.80634.90598.20606.20158.00157.50148.20148.90151.60
   非利息收入limitlimitlimitlimitlimitlimit116.80229.20202.40115.60127.0021.0022.7044.2030.3029.80
   營業收入limitlimitlimitlimitlimitlimit725.00825.90837.30713.80733.30179.00180.30192.40179.20181.40
   貸款損失準備金limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   銷售及行政開支limitlimitlimitlimitlimitlimit135.0082.9078.0077.2081.9020.0018.7021.1020.6021.50
   其他非利息支出limitlimitlimitlimitlimitlimit255.90454.50576.00378.50345.1075.4084.60115.30103.8041.40
   總非利息支出limitlimitlimitlimitlimitlimit390.90537.40654.00455.70427.0095.40103.30136.40124.4062.90
   特別費用limitlimitlimitlimitlimitlimit3.50-0.207.10-1.80-1.403.70-0.10---0.20-1.10
   其他收入(支出)limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   利潤總額limitlimitlimitlimitlimitlimit330.60288.70176.20259.90307.7079.9077.1056.0055.00119.70
   所得稅費用limitlimitlimitlimitlimitlimit-78.90-67.20-48.90-51.90-60.10-16.80-17.80-7.30-11.20-23.90
   稅率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit23.8823.2727.7419.9519.5520.9823.1512.9720.3319.94
   持續經營凈利潤limitlimitlimitlimitlimitlimit251.70221.50127.30208.10247.5063.1059.2048.7043.8095.80
   終止經營凈利潤limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   其他收入(少數股東權益)limitlimitlimitlimitlimitlimit-13.10-1.5017.30-14.70-36.10-1.90-3.30-8.90-4.70-19.30
   歸屬于母公司股東的凈利潤limitlimitlimitlimitlimitlimit238.60220.00144.60193.40211.4061.2055.9039.8039.1076.50
   凈利率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit32.9126.6417.2727.0928.8334.1831.0220.6921.8442.19
   優先股股利limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   基本每股收益limitlimitlimitlimitlimitlimit0.010.01----------------
   稀釋每股收益limitlimitlimitlimitlimitlimit0.010.01----------------
   發行在外的稀釋性潛在普通股平均股數limitlimitlimitlimitlimitlimit24,087.624,087.624,081.524,081.524,081.524,081.524,081.524,081.524,081.524,081.5
   折舊、損耗和攤銷limitlimitlimitlimitlimitlimit--34.2041.8040.5040.408.8010.3010.909.609.60
   合并資產負債表年度季度
   趨勢2013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   貨幣資金和現金等價物limitlimitlimitlimitlimitlimit1,104.901,045.00964.701,103.001,288.301,002.001,080.801,103.001,329.701,288.30
   貨幣市場投資limitlimitlimitlimitlimitlimit840.401,223.501,118.40676.50296.30101.3026.20676.50100.50296.30
   貸款和墊款總額limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   貸款和租賃損失儲備limitlimitlimitlimitlimitlimit-297.40-410.30-404.30-427.70-473.50-399.60-395.00-427.70-485.90-473.50
   預收收入limitlimitlimitlimitlimitlimit-173.50-106.50-84.10-106.30-126.40-90.10-95.80-106.30-122.20-126.40
   貸款和墊款limitlimitlimitlimitlimitlimit10,543.908,740.608,336.608,268.108,761.008,443.408,154.108,268.108,707.508,761.00
   證券與投資limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   應收賬款limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   應收票據limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   其他流動應收款項limitlimitlimitlimitlimitlimit159.50213.10115.3097.70107.10106.80107.0097.70106.80107.10
   應收賬款總額limitlimitlimitlimitlimitlimit159.50213.10115.3097.70107.10106.80107.0097.70106.80107.10
   固定資產、無形資產和其他長期資產凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit741.90732.10745.80646.90672.80714.60691.10646.90672.90672.80
   無形資產limitlimitlimitlimitlimitlimit10.5015.2022.5027.1032.5024.4025.2027.1030.9032.50
   商譽limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   其他資產(銀行)limitlimitlimitlimitlimitlimit1,798.403,490.703,025.802,684.702,699.303,088.902,987.202,684.702,769.002,699.30
   資產總計limitlimitlimitlimitlimitlimit15,199.4015,460.3014,329.1013,504.0013,857.3013,481.3013,071.6013,504.0013,717.4013,857.30
   總存款limitlimitlimitlimitlimitlimit9,758.5010,259.809,539.109,244.309,643.709,276.008,952.409,244.309,503.609,643.70
   應付票據及應付賬款、應交稅費和其他應付款limitlimitlimitlimitlimitlimit65.4043.7032.9041.0073.3091.6058.8041.0058.0073.30
   短期借款和資本化租賃債務limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   長期借款和資本化租賃債務limitlimitlimitlimitlimitlimit1,505.201,305.30635.80631.80395.00635.20621.30631.80487.50395.00
   債務股本比率limitlimitlimitlimitlimitlimit0.510.420.200.210.120.210.210.210.150.12
   其他負債(銀行)limitlimitlimitlimitlimitlimit673.30486.70719.00363.00218.30193.10202.70363.00255.60218.30
   負債合計limitlimitlimitlimitlimitlimit12,002.4012,095.5010,926.8010,280.1010,330.3010,196.009,835.2010,280.1010,304.8010,330.30
   普通股limitlimitlimitlimitlimitlimit173.30170.80168.80153.10160.30162.20158.00153.10159.90160.30
   優先股limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   留存收益limitlimitlimitlimitlimitlimit1,996.002,045.402,172.302,165.102,382.802,164.502,164.202,165.102,300.702,382.80
   累計其他綜合收益(虧損)limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   資本公積limitlimitlimitlimitlimitlimit247.80243.90241.10218.70229.00231.70225.70218.70228.40229.00
   庫存股limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   其他所有者權益limitlimitlimitlimitlimitlimit559.30675.20602.70476.30522.90517.10481.30476.30499.50522.90
   歸屬于母公司所有者權益合計limitlimitlimitlimitlimitlimit2,976.403,135.303,184.903,013.203,294.903,075.503,029.103,013.203,188.503,294.90
   少數股東權益limitlimitlimitlimitlimitlimit220.60229.50217.40210.70232.00209.80207.30210.70224.20232.00
   所有者權益合計limitlimitlimitlimitlimitlimit3,197.003,364.803,402.303,224.003,526.903,285.403,236.403,224.003,412.703,526.90
   股東權益比率limitlimitlimitlimitlimitlimit0.200.200.220.220.240.230.230.220.230.24
   合并現金流量表年度季度
   趨勢2013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   來自持續經營收益的凈利潤limitlimitlimitlimitlimitlimit251.70221.50127.30208.10247.5063.1059.2048.7043.8095.80
   折舊、損耗和攤銷limitlimitlimitlimitlimitlimit--34.2041.8040.5040.408.8010.3010.909.609.60
   經營性應收項目變動limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   存貨變動limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   預付資產變動limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   應付票據及應付賬款、應交稅費和其他應付款變動limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   其他營運資金變動limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   營運資金變動limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   遞延所得稅limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   股權激勵limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   資產減值費用limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   終止經營活動產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   其他經營活動產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit79.601,722.1043.20-260.70-8.80-38.0065.20-210.80206.30-69.50
   經營活動產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit331.201,977.70212.30-12.10279.2034.00134.80-151.20259.7035.90
   購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金limitlimitlimitlimitlimitlimit-5.80-18.30-13.30-13.70-9.70-3.20-2.50-1.80-1.30-4.10
   處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit0.800.702.102.300.600.800.200.200.100.10
   取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit----7.10--------------
   投資支付的現金limitlimitlimitlimitlimitlimit---1,841.10----------------
   收回投資及取得投資收益收到的現金limitlimitlimitlimitlimitlimit----407.00--------------
   取得無形資產支付的現金凈額差limitlimitlimitlimitlimitlimit-2.70-6.60-8.60-7.70-10.20-0.90-2.00-2.60-3.30-2.20
   終止投資活動產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   其他投資活動產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit-265.602.504.20222.00307.301.904.30164.60110.7027.60
   投資活動產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit-273.30-1,862.80398.50202.80288.00-1.300.10160.40106.2021.30
   發行股票產生的現金流入limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   回購股票產生的現金流出limitlimitlimitlimitlimitlimit---0.30----------------
   發行優先股產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   發行債券產生的現金流入limitlimitlimitlimitlimitlimit89.00----154.20221.20-19.703.50130.80137.20-50.30
   償付債券現金流出limitlimitlimitlimitlimitlimit-143.90-180.90-661.00-99.60-452.80-----99.60-309.60-43.50
   發行債券產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit-54.80-180.90-661.0054.60-231.50-19.703.5031.20-172.50-93.80
   分配股利、利潤或償付利息支付的現金limitlimitlimitlimitlimitlimit-------30.60------------
   融資租賃產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit---3.30-3.60-5.40-6.70-0.70-1.50-2.00-1.80-1.40
   其他籌資活動產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit--3.80-----31.60---31.60------
   籌資活動產生的現金流量凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit-54.80-180.70-664.7018.50-269.80-20.40-29.5029.20-174.30-95.20
   期初現金及現金等價物余額limitlimitlimitlimitlimitlimit1,110.801,085.401,021.10875.101,011.50991.00975.501,064.701,152.101,323.00
   匯率變動對現金及現金等價物的影響limitlimitlimitlimitlimitlimit-12.5013.30-2.4018.80-20.50-1.30-----23.803.30
   現金及現金等價物凈額limitlimitlimitlimitlimitlimit-9.40-52.50-56.30228.00276.9011.00105.4038.40167.70-34.60
   期末現金及現金等價物余額limitlimitlimitlimitlimitlimit1,101.301,032.90964.801,103.101,288.401,002.101,080.901,103.101,319.801,288.40
   資本開支limitlimitlimitlimitlimitlimit-8.50-24.90-21.90-21.40-19.90-4.00-4.50-4.40-4.60-6.40
   自由現金流limitlimitlimitlimitlimitlimit322.801,952.80190.50-33.50259.3030.00130.30-155.60255.1029.60
   估值比率年度季度
   趨勢2013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   市盈率limitlimitlimitlimitlimitlimit9.698.278.9912.209.2418.3523.1012.2011.578.12
   扣非市盈率limitlimitlimitlimitlimitlimit9.698.278.9912.209.2418.3523.1012.2011.578.12
   股價/巴菲特所有者每股收益limitlimitlimitlimitlimitlimit5.005.00----8.26----------
   市凈率limitlimitlimitlimitlimitlimit0.400.38----0.60----------
   股價/每股有形賬面價值limitlimitlimitlimitlimitlimit0.410.39----0.63----------
   股價/自由現金流limitlimitlimitlimitlimitlimit7.170.936.82--7.78--11.81--9.016.83
   股價/每股經營現金流limitlimitlimitlimitlimitlimit6.980.926.12--7.21--10.88--8.426.33
   市銷率limitlimitlimitlimitlimitlimit3.192.201.553.302.663.594.613.303.092.33
   市盈增長比limitlimitlimitlimitlimitlimit0.750.951.191.841.362.583.391.841.821.31
   企業價值/收入limitlimitlimitlimitlimitlimit4.052.791.422.941.773.384.272.942.261.45
   喬爾·格林布拉特收益率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   唐納德·亞克曼收益率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit5.7317.3320.5619.7628.0918.0215.3219.7621.1631.11
   席勒市盈率limitlimitlimitlimitlimitlimit10.279.036.5612.479.8813.9817.3012.4711.628.68
   估值和質量年度季度
   趨勢2013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   總市值limitlimitlimitlimitlimitlimit1,2041,204----1,297----------
   企業價值limitlimitlimitlimitlimitlimit1,8251,694----651----------
   每股現金凈流量limitlimitlimitlimitlimitlimit-0.46-0.47-0.42-0.39-0.39-0.39-0.37-0.39-0.38-0.39
   凈流動資產價值 NCAVlimitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   凈凈營運資本 NNWClimitlimitlimitlimitlimitlimit-0.46-0.47-0.42-0.39-0.39-0.39-0.37-0.39-0.38-0.39
   內在價值:預期自由現金流模型limitlimitlimitlimitlimitlimit0.010.13----------------
   內在價值:市銷率模型limitlimitlimitlimitlimitlimit--0.06----0.05----------
   彼得林奇公允價值limitlimitlimitlimitlimitlimit0.070.05----0.03----------
   格雷厄姆估值limitlimitlimitlimitlimitlimit0.170.16----------------
   盈利能力值(EPV)limitlimitlimitlimitlimitlimit-0.01-0.01----------------
   基本面趨勢(F分數)limitlimitlimitlimitlimitlimit8766946689
   財務造假嫌疑(M分數)limitlimitlimitlimitlimitlimit-2.45-2.79-2.34-2.53-2.42-2.15-2.60-2.53-2.53-2.42
   可供營運的資產凈額/總資產limitlimitlimitlimitlimitlimit0.250.240.200.190.190.200.210.210.190.19
   斯隆比率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit1.190.68-3.250.02-2.576.74-3.270.03-2.53-2.57
   最高股價limitlimitlimitlimitlimitlimit0.050.05----0.05----------
   最低股價limitlimitlimitlimitlimitlimit0.050.05----0.05----------
   股票回購率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit--0.03----------------
   股票回購收益率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit--0.02----------------
   每股收入同比增長率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit5.4013.921.41-14.75---19.79-13.12-5.98-8.041.34
   每股收益同比增長率 %limitlimitlimitlimitlimitlimit11.01-7.79-100.00-----100.00--------
   發行在外的普通股平均股數limitlimitlimitlimitlimitlimit2.41萬2.41萬----------------
   期末總股本limitlimitlimitlimitlimitlimit2.41萬2.41萬2.41萬2.41萬2.41萬2.41萬2.41萬2.41萬2.41萬2.41萬
   重述日期limitlimitlimitlimitlimitlimit05/18/2105/31/2203/08/2303/08/2307/26/2307/26/2310/27/2203/08/2304/18/2307/26/23
   報告日期limitlimitlimitlimitlimitlimit07/28/2005/18/2105/31/2203/08/2307/26/2307/28/2210/27/2203/08/2304/18/2307/26/23
   收益發布日期limitlimitlimitlimitlimitlimit------------------
   股東人數limitlimitlimitlimitlimitlimit--------------------
   在職員工人數limitlimitlimitlimitlimitlimit12,24211,6607,62010,78810,83210,74310,77310,78810,83910,832
   外匯匯率limitlimitlimitlimitlimitlimit1.39萬1.41萬1.43萬1.57萬--1.48萬1.52萬1.57萬1.51萬1.50萬
  2. <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"></small></u>
   <video id="gnxvs"></video>

   
   
   <tt id="gnxvs"><tbody id="gnxvs"><ol id="gnxvs"></ol></tbody></tt>

   <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"><mark id="gnxvs"></mark></small></u>
   <b id="gnxvs"><video id="gnxvs"></video></b>
  3. <video id="gnxvs"><address id="gnxvs"><kbd id="gnxvs"></kbd></address></video>
  4. <acronym id="gnxvs"><track id="gnxvs"></track></acronym>

   <b id="gnxvs"></b>
   <rp id="gnxvs"></rp>

  5. <tt id="gnxvs"><source id="gnxvs"></source></tt>
   1. 中文字幕家政妇