• <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"></small></u>
  <video id="gnxvs"></video>

  
  
  <tt id="gnxvs"><tbody id="gnxvs"><ol id="gnxvs"></ol></tbody></tt>

  <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"><mark id="gnxvs"></mark></small></u>
  <b id="gnxvs"><video id="gnxvs"></video></b>
 • <video id="gnxvs"><address id="gnxvs"><kbd id="gnxvs"></kbd></address></video>
 • <acronym id="gnxvs"><track id="gnxvs"></track></acronym>

  <b id="gnxvs"></b>
  <rp id="gnxvs"></rp>

 • <tt id="gnxvs"><source id="gnxvs"></source></tt>
  1. *監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
   *除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
   每股指標年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   每股收入5.074.637.127.767.642.072.011.741.882.02
   每股稅息折舊及攤銷前利潤0.760.610.931.321.050.440.370.140.270.27
   每股息稅前利潤-0.20-0.320.020.580.380.240.21-0.030.110.10
   稀釋每股收益-0.50-0.56-0.210.200.020.120.09-0.080.01--
   扣非每股收益-0.50-0.92-0.210.200.020.120.09-0.080.01--
   巴菲特所有者每股收益(TTM)--------------------
   每股自由現金流0.040.200.550.850.880.240.360.270.070.18
   每股經營現金流0.370.370.761.051.070.300.410.310.120.23
   每股現金0.510.680.501.070.510.681.031.070.520.51
   每股股息--------------------
   每股賬面價值6.395.947.417.627.557.637.757.627.477.55
   每股有形賬面價值-5.84-5.60-4.60-3.66-4.12-3.95-3.69-3.66-4.16-4.12
   每股總債務6.316.275.285.405.305.455.435.405.305.30
   月末股價----20.5115.4713.2216.3117.6415.4711.1512.26
   財務比率年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   股本回報率 ROE %-7.44-8.64-2.872.680.346.355.01-4.150.320.18
   股本回報率 ROE %/市凈率-----1.041.320.192.972.20-2.040.220.11
   資產收益率 ROA %-3.36-3.86-1.381.400.183.292.62-2.170.170.09
   有形股本回報率 %------1.00萬1.00萬1.00萬1.00萬--1.00萬1.00萬
   有形資產收益率 %-24.53-27.96-9.127.200.8516.5212.01-9.660.800.48
   喬爾·格林布拉特資本回報率 %-59.14-89.334.89100.9642.0798.1585.37-14.9750.9842.92
   已動用資本回報率 %-1.48-2.440.154.582.887.386.36-0.973.222.90
   5年留存收益回報率 RORE %--------------------
   資本回報率 %-0.62-1.380.193.343.335.094.660.031.116.75
   加權平均資本成本 WACC %----7.658.998.568.518.958.998.288.77
   實際借款利率 %6.355.345.515.756.575.035.926.756.616.97
   毛利率 %55.4742.3844.3140.2539.5847.6746.6015.7247.1546.39
   營業利潤率 %-2.04-4.690.577.836.2511.5410.130.085.588.34
   凈利率 %-9.39-11.52-2.892.530.345.634.67-4.530.330.17
   稅息折舊及攤銷前利潤率 %15.0113.2813.0817.0613.7121.1418.627.9014.1813.31
   自由現金流利潤率 %0.874.347.7110.9611.5611.7717.8115.403.928.77
   債務股本比率0.991.050.710.710.700.710.700.710.710.70
   股東權益比率0.450.440.520.520.520.520.530.520.520.52
   資產有息負債率0.450.470.370.370.370.370.370.370.370.37
   資產負債率0.550.560.480.480.480.480.470.480.480.48
   毛利潤/總資產 %19.8314.2221.1622.2120.7127.9026.167.5423.9825.12
   資產周轉率0.360.340.480.550.520.150.140.120.130.14
   股息支付率--------------------
   應收賬款周轉天數59.1464.6959.2363.6775.2669.2774.1180.3272.9771.51
   應付賬款周轉天數29.5422.7623.4027.6833.0436.4634.9623.9438.7636.73
   存貨周轉天數--------------------
   現金循環周期29.6141.9335.8335.9942.2232.8139.1556.3834.2034.78
   營業成本/收入 %0.450.580.560.600.600.520.530.840.530.54
   存貨/收入--------------------
   資本開支/收入0.060.040.030.030.030.030.020.030.020.03
   資本開支/營業利潤----5.240.340.400.240.2432.300.430.31
   資本開支/經營現金流0.880.460.280.190.180.190.120.150.380.23
   合并利潤表年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   營業收入497.10454.10641.90766.80738.90205.60199.30169.90179.30190.40
   營業成本221.30261.60357.50458.20446.50107.60106.40143.2094.80102.10
   毛利潤275.80192.40284.40308.60292.4098.0092.9026.7084.5088.30
   毛利率 %55.4742.3844.3140.2539.5847.6746.6015.7247.1546.39
   銷售及行政開支147.20122.60198.70175.50183.6041.9042.4048.8047.5044.90
   研發費用44.9044.3044.3050.5048.8012.5013.7011.7012.0011.40
   其他營業成本93.8046.9037.7022.7013.9019.9016.60-33.9015.1016.10
   總營業成本285.90213.80280.80248.60246.2074.3072.7026.6074.5072.50
   營業利潤-10.20-21.303.6060.0046.2023.7020.200.1010.0015.90
   營業利潤率 %-2.04-4.690.577.836.2511.5410.130.085.588.34
   利息收入--------------------
   利息支出-39.30-32.90-30.90-29.50-34.20-6.60-7.80-8.80-8.60-9.00
   凈利息收入-39.30-32.90-30.90-29.50-34.20-6.60-7.80-8.80-8.60-9.00
   其他收入(支出)-9.00-9.60-1.80-2.40-9.20-0.100.40-3.300.30-6.60
   利潤總額-58.50-63.90-29.0028.102.8017.0012.80-12.001.700.20
   所得稅費用11.8011.6010.50-8.70-0.30-5.40-3.504.30-1.100.10
   稅率 %20.1818.1136.0930.969.0631.7927.2335.5865.09-35.71
   持續經營凈利潤-46.70-52.30-18.5019.402.5011.609.30-7.700.600.30
   終止經營凈利潤--------------------
   其他收入(少數股東權益)--------------------
   歸屬于母公司股東的凈利潤-46.70-52.30-18.5019.402.5011.609.30-7.700.600.30
   凈利率 %-9.39-11.52-2.892.530.345.634.67-4.530.330.17
   優先股股利--------------------
   基本每股收益-0.50-0.56-0.210.210.030.120.10-0.080.01--
   稀釋每股收益-0.50-0.56-0.210.200.020.120.09-0.080.01--
   發行在外的稀釋性潛在普通股平均股數98.198.190.298.994.599.399.197.895.394.5
   息稅前利潤-19.20-30.901.9057.7037.0023.6020.50-3.1010.309.20
   折舊、損耗和攤銷93.8091.2082.1073.1064.3019.9016.6016.5015.1016.10
   稅息折舊及攤銷前利潤74.6060.3083.90130.80101.3043.5037.1013.4025.4025.30
   稅息折舊及攤銷前利潤率 %15.0113.2813.0817.0613.7121.1418.627.9014.1813.31
   合并資產負債表年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   貨幣資金和現金等價物50.3066.6048.00103.1048.8065.8099.20103.1051.0048.80
   短期證券--------------------
   貨幣資金、現金等價物、及短期證券50.3066.6048.00103.1048.8065.8099.20103.1051.0048.80
   應收賬款80.6080.40127.90139.60151.30164.20159.60139.60147.10151.30
   應收票據--------------------
   應收貸款--------------------
   其他流動應收款項15.000.80--0.903.40----0.900.903.40
   應收賬款總額95.6081.10127.90140.50154.70164.20159.60140.50148.00154.70
   原材料--------------------
   在產品--------------------
   存貨調整--------------------
   庫存商品--------------------
   其他存貨--------------------
   存貨--------------------
   其他流動資產17.3015.1024.1027.1036.6028.5023.3027.1027.8036.60
   流動資產合計163.10162.90200.00270.70240.20258.50282.00270.70226.80240.20
   非流動投資--------------------
   土地--------------------
   房屋及建筑物修繕--------------------
   機器、家具和設備38.4038.8041.4043.7039.0043.6043.5043.7043.9039.00
   在建工程--------------------
   其他固定資產、無形資產和其他長期資產11.4010.907.3026.609.6023.2022.2026.6026.209.60
   固定資產、無形資產和其他長期資產總值49.8049.7048.8070.3048.5066.8065.7070.3070.2048.50
   累計折舊-29.50-35.60-37.60-39.90-33.70-39.50-39.00-39.90-40.90-33.70
   固定資產、無形資產和其他長期資產凈額20.3014.1011.1030.4014.9027.4026.7030.4029.3014.90
   無形資產1,200.401,132.301,149.701,090.601,129.701,116.801,104.001,090.601,140.301,129.70
   商譽830.30831.80852.50849.60878.70850.30849.40849.60877.20878.70
   其他非流動資產6.906.8011.5015.5015.9012.9012.2015.5016.0015.90
   非流動資產合計1,227.601,153.201,172.301,136.601,160.401,157.101,142.901,136.601,185.601,160.40
   資產總計1,390.701,316.101,372.301,407.301,400.601,415.601,424.901,407.301,412.401,400.60
   應付票據及應付賬款17.9014.7031.1038.4040.0044.8036.8038.4042.1040.00
   應交稅費--------------------
   其他應付賬款--------------------
   應交稅費和其他應付款17.0019.9039.1037.20--35.5037.6037.2038.7038.90
   應付票據及應付賬款、應交稅費和其他應付款34.9034.6070.2075.6078.9080.2074.4075.6080.8078.90
   短期借款6.5013.106.507.5011.306.506.507.509.4011.30
   短期資本化租賃債務------3.704.103.603.603.703.604.10
   短期借款和資本化租賃債務6.5013.106.5011.2015.3010.0010.1011.2012.9015.30
   流動遞延收益負債--------------------
   流動遞延所得稅負債--------------------
   流動遞延所得稅和收益負債--------------------
   其他流動負債50.8038.2053.2046.9038.9039.6042.7046.9036.2038.90
   流動負債合計92.2086.00129.90133.70133.20129.90127.20133.70130.00133.20
   長期借款613.10602.30499.10494.00486.90496.80495.70494.00490.40486.90
   長期資本租賃負債------16.8010.2018.2018.1016.8016.6010.20
   長期借款和資本化租賃債務613.10602.30499.10510.80497.10515.00513.80510.80507.00497.10
   債務股本比率0.991.050.710.710.700.710.700.710.710.70
   養老金和退休福利--------------------
   非流動遞延負債46.2029.4028.6023.7031.5030.1031.5023.7030.1031.50
   其他非流動負債12.2015.205.002.307.904.704.202.3012.707.90
   非流動負債合計671.50646.90532.70536.90536.50549.80549.50536.90549.80536.50
   負債合計763.60732.90662.60670.60669.70679.70676.70670.60679.80669.70
   普通股----0.100.100.100.100.100.100.100.10
   優先股--------------------
   留存收益-135.40-187.70-206.20-186.40-185.50-188.60-179.30-186.40-185.90-185.50
   累計其他綜合收益(虧損)-1.401.100.10-4.90-3.70-3.10-7.90-4.90-9.40-3.70
   資本公積764.80770.70916.60942.80960.80928.50936.20942.80950.80960.80
   庫存股-0.90-0.90-0.90-14.90-40.80-0.90-0.90-14.90-23.10-40.80
   其他所有者權益--------------------
   歸屬于母公司所有者權益合計627.10583.20709.60736.60730.90735.90748.20736.60732.60730.90
   少數股東權益--------------------
   所有者權益合計627.10583.20709.60736.60730.90735.90748.20736.60732.60730.90
   股東權益比率0.450.440.520.520.520.520.530.520.520.52
   合并現金流量表年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   來自持續經營收益的凈利潤-46.70-52.30-18.5019.402.5011.609.30-7.700.600.30
   折舊、損耗和攤銷93.8091.2082.1073.1064.3019.9016.6016.5015.1016.10
   經營性應收項目變動-26.6014.40-39.30-10.3016.30-16.403.3022.90-3.40-6.50
   存貨變動--------------------
   預付資產變動13.60-1.20-5.00-1.101.900.204.30-4.702.80-0.60
   應付票據及應付賬款、應交稅費和其他應付款變動1.40-9.9043.208.20-6.707.701.001.60-8.50-0.70
   其他營運資金變動-0.10-1.90-2.20-6.60-12.302.00-2.400.40-4.60-5.70
   營運資金變動-11.701.40-3.30-9.80-0.80-6.606.2020.10-13.70-13.40
   遞延所得稅-18.10-17.00-22.00-3.30-6.60--1.50-8.200.20--
   股權激勵1.503.5032.6023.8030.106.006.306.408.009.40
   資產減值費用3.201.803.301.007.500.600.200.200.107.00
   終止經營活動產生的現金流量凈額--------------------
   其他經營活動產生的現金流量凈額14.207.60-5.50--6.80-1.600.303.300.902.20
   經營活動產生的現金流量凈額36.2036.2068.60104.30103.9029.8040.3030.7011.3021.60
   購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金-5.30-2.30-3.20-4.50-1.80-1.80-0.70-0.50-0.10-0.50
   處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額--0.20--0.100.20--------0.10
   取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額-2.00---66.30---48.60-------48.800.20
   處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額--------------------
   投資支付的現金--------------------
   收回投資及取得投資收益收到的現金--------------------
   取得無形資產支付的現金凈額差-26.60-14.20-15.90-15.70-16.70-3.90-4.10-4.00-4.10-4.50
   終止投資活動產生的現金流量凈額--------------------
   其他投資活動產生的現金流量凈額--------------------
   投資活動產生的現金流量凈額-33.90-16.30-85.40-20.10-67.00-5.60-4.80-4.50-53.10-4.60
   發行股票產生的現金流入0.103.30105.102.402.200.701.500.10--0.60
   回購股票產生的現金流出-------14.00-25.30-------7.70-17.60
   發行優先股產生的現金流量凈額--------------------
   發行債券產生的現金流入--167.60--746.00523.00----523.00----
   償付債券現金流出-6.50-174.10-113.20-750.80-528.40-1.60-1.60-523.00-1.90-1.90
   發行債券產生的現金流量凈額-6.50-6.50-113.20-4.80-5.40-1.60-1.60---1.90-1.90
   分配股利、利潤或償付利息支付的現金--------------------
   融資租賃產生的現金流量凈額--------------------
   其他籌資活動產生的現金流量凈額-1.50--6.90-9.50-23.90-0.20---23.10-0.80-0.10
   籌資活動產生的現金流量凈額-7.90-3.20-1.10-25.90-52.40-1.10-0.20-22.90-10.40-19.00
   期初現金及現金等價物余額55.4050.3066.6048.0065.8044.3065.8099.20103.1051.00
   匯率變動對現金及現金等價物的影響0.40-0.40-0.80-3.10-1.50-1.60-2.000.60---0.10
   現金及現金等價物凈額-5.1016.30-18.6055.10-17.0021.5033.403.90-52.10-2.10
   期末現金及現金等價物余額50.3066.6048.00103.1048.8065.8099.20103.1051.0048.80
   資本開支-31.90-16.50-19.10-20.20-18.50-5.60-4.80-4.50-4.30-4.90
   自由現金流4.3019.7049.5084.1085.4024.2035.5026.207.0016.70
   估值比率年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   市盈率----0.0077.35573.480.0058.8077.3579.64533.04
   扣非市盈率----0.0077.35573.480.0058.8077.3579.64533.04
   股價/巴菲特所有者每股收益--------------------
   市凈率----2.772.031.752.142.282.031.491.62
   股價/每股有形賬面價值--------------------
   股價/自由現金流----37.3618.2015.0445.0620.7318.2011.8213.98
   股價/每股經營現金流----26.9914.6612.3528.1216.6714.669.7911.48
   市銷率----2.881.991.732.112.241.991.451.60
   市盈增長比--------------------
   企業價值/收入----3.772.502.382.742.762.502.072.23
   企業價值倍數----28.8514.6417.3620.4014.5114.6413.0916.29
   企業價值/息稅前利潤----1,295.5333.2147.58110.6830.7833.2130.4644.65
   喬爾·格林布拉特收益率 %----0.083.012.100.903.253.013.282.24
   唐納德·亞克曼收益率 %--------------------
   席勒市盈率--------------------
   股息率 %--------------------
   估值和質量年度季度
   趨勢2019-122020-122021-122022-12TTM2022-062022-092022-122023-032023-06
   總市值----1,9641,4961,2741,5731,7031,4961,0941,186
   企業價值----2,4211,9151,7372,0322,1281,9151,5631,650
   月末股價----20.5115.4713.2216.3117.6415.4711.1512.26
   每股現金凈流量-7.27-6.79-6.42-5.87-6.42-6.37-5.98-5.87-6.41-6.42
   凈流動資產價值 NCAV-6.12-5.81-4.83-4.13-4.44-4.37-4.09-4.13-4.62-4.44
   凈凈營運資本 NNWC-6.65-6.18-5.42-4.79-5.24-5.09-4.74-4.79-5.29-5.24
   內在價值:預期自由現金流模型--------------------
   內在價值:市銷率模型--------------------
   彼得林奇公允價值--------------------
   格雷厄姆估值--------------------
   盈利能力值(EPV)--------------------
   兩年破產風險(Z分數)0.000.002.101.951.661.882.171.951.521.58
   基本面趨勢(F分數)------76----7--6
   財務造假嫌疑(M分數)0.000.000.00-2.56-2.77-2.22-2.30-2.56-2.70-2.77
   可供營運的資產凈額/總資產0.860.810.890.840.850.860.830.810.850.85
   斯隆比率 %-3.52-5.49-0.13-4.60-2.461.810.91-4.60-2.15-2.46
   流動比率1.771.891.542.021.801.992.222.021.741.80
   速動比率1.771.891.542.021.801.992.222.021.741.80
   現金比率0.550.770.370.770.370.510.780.770.390.37
   利息保障倍數0.000.000.122.031.353.582.600.021.161.77
   最高股價----26.9127.5020.4327.5023.0520.3015.7115.13
   最低股價----19.3812.2610.5815.2516.1912.2610.8710.80
   股票回購率 %----2.43-1.01-0.36-0.13-0.14-0.18-1.411.35
   股票回購收益率 %-----5.350.771.82-0.19-0.35-0.032.825.74
   每股收入同比增長率 %---8.6653.779.01-1.4222.056.05-5.95-2.86-2.65
   每股收益同比增長率 %---12.0262.31195.24128.57233.31132.14-366.67-83.33-97.15
   稅息折舊及攤銷前利潤同比增長率 %---19.2251.4342.213.9616.35439.14-55.85-28.16-38.68
   5年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 %--------------------
   發行在外的普通股平均股數93.8593.8590.2294.0592.7294.0394.1494.0892.8892.72
   期末總股本98.1498.1495.7596.7296.3396.4196.5596.7298.0996.76
   β貝塔系數--------------------
   重述日期03/16/2203/02/2303/02/2303/02/2308/08/2308/08/2311/09/2203/02/2305/09/2308/08/23
   報告日期03/16/2209/24/2103/16/2203/02/2308/08/2308/09/2211/09/2203/02/2305/09/2308/08/23
   收益發布日期----03/02/2203/02/2308/08/2308/09/2211/09/2203/02/2305/09/2308/08/23
   股東人數----4,3453,3723,372----3,372----
   在職員工人數----6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000
   外匯匯率1.001.001.001.00--1.001.001.001.001.00
  2. <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"></small></u>
   <video id="gnxvs"></video>

   
   
   <tt id="gnxvs"><tbody id="gnxvs"><ol id="gnxvs"></ol></tbody></tt>

   <u id="gnxvs"><small id="gnxvs"><mark id="gnxvs"></mark></small></u>
   <b id="gnxvs"><video id="gnxvs"></video></b>
  3. <video id="gnxvs"><address id="gnxvs"><kbd id="gnxvs"></kbd></address></video>
  4. <acronym id="gnxvs"><track id="gnxvs"></track></acronym>

   <b id="gnxvs"></b>
   <rp id="gnxvs"></rp>

  5. <tt id="gnxvs"><source id="gnxvs"></source></tt>
   1. 中文字幕家政妇